Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Vận dụng 1 trang 26 Tin học lớp 7: Em hãy chia sẻ lên trang cá nhân Facebook cho các bạn một tệp văn bản (ví dụ tệp Word) có nội dung là bài tập của một môn học.

Trả lời:

Bước 1. Vào trang facebook, sau đó cập nhật bài viết.

 

Bước 2. Tạo bài viết công khai.

 

Bước 3. Chọn Thêm vào bài viết và chọn Thêm file.

 

Bước 4. Nháy chuột vào Chọn File.

 

Bước 5. Chọn file cần tải lên.

 

Bước 6. Chia sẻ cảm nghĩ và nháy chuột chọn Đăng.

 


 

Vận dụng 2 trang 26 Tin học lớp 7: Em tìm trên Internet một bức ảnh về phong cảnh hoặc một món ăn mà em yêu thích, viết một đoạn giới thiệu ngắn gọn và đăng lên trang Facebook cá nhân.

Bước 1. Vào google.com tìm ảnh. Sau khi tìm được ảnh yêu thích nháy chuột phải chọn Lưu hình ảnh thành… để tải về máy tính.

 

 

Bước 2. Vào trang Facebook, sau đó cập nhật bài viết.

 

Bước 3. Nháy chuột chọn Ảnh/Video. Tiếp theo nháy chuột vào Thêm ảnh/video để thêm hình ảnh.

 

Bước 4. Chọn ảnh cần tải lên mạng xã hội và chọn Open.

 

Bước 5. Viết cảm nghĩ và nháy chuột chọn Đăng.

 


 

Câu hỏi trang 26 Tin học lớp 7: Trong các câu sau, những câu nào đúng?

1. Em không thể đưa ra ý kiến của mình lên các trang cá nhân của bạn bè trên mạng xã hội.

2. Em có thể thay ảnh đại diện tài khoản cá nhân của một người bạn bất kì.

3. Sau khi tạo tài khoản Facebook, em không thể thay đổi những thông tin cá nhân của mình trên trang cá nhân.

4. Em có thể chia sẻ bài viết của em cho bạn bè trên mạng xã hội Facebook.

Trả lời:

Câu đúng trong những câu sau: Em có thể chia sẻ bài viết của em cho bạn bè trên mạng xã hội Facebook.

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Thực hành sử dụng mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều