Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên – Tin Học 4 – Cánh Diều

Khởi động trang 59 SGK Tin học lớp 4: Em hãy quan sát Hình 1 và Trả lời các câu hỏi sau:

a) Vùng Lập trình có mấy lệnh? Màu sắc, hình dạng các lệnh đó khác nhau như thế nào?

b) Khi nháy chuột vào lá cờ thì nhân vật Mèo hoạt động như thế nào ở vùng Sân khấu?

 

Hình 1. Màn hình của môi trường lập trình Scratch với một chương trình đơn giản

Trả lời:

a) Vùng Lập trình có 9 lệnh, mỗi nhóm lệnh có màu sắc như hình sau:

b) Nhân vật Mèo sẽ bắt đầu di chuyển 10 bước và nói Xin chào trong 2 giây.

1. Một số lệnh cơ bản trong nhóm lệnh sự kiện

 

Hoạt động 1 trang 59 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo ba lệnh như vùng Lập trình ở Hình 1 rồi nháy chuột vào lá cờ và quan sát nhân vật Mèo trên sân khấu hoạt động như thế nào? Theo em, có thể ghép thêm lệnh nào đó trước lệnh  được không?

Trả lời:

Nhân vật Mèo trên sân khấu hoạt động di chuyển 10 bước và nói “Xin chào” trong 2 giây.

Không thể ghép thêm lệnh trước lệnh .

 

Hoạt động 2 trang 60 SGK Tin học lớp 4: Em hãy quan sát Bảng 1 và mô tả những sự kiện nào có thể làm cho các lệnh thực hiện ngoài nháy chuột vào Tin học lớp 4 Cánh diều Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên?

Trả lời:

Một số cách khác:  ,

2. Tạo chương trình giới thiệu về bản thân

 

Hoạt động 3 trang 60 SGK Tin học lớp 4: Để tạo chương trình Giới thiệu về bản thân, em hãy thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1. Tìm hiểu yêu cầu (Hình 2).

Hình 2. Yêu cầu của chương trình về giới thiệu bản thân

Bước 2. Tìm hiểu kịch bản (Hình 3).

Hình 3. Một kịch bản cho nhân vật Mèo

Bước 3: Lập trình cho nhân vật Mèo theo hướng dẫn ở Hình 4.

Hình 4. Chương trình của kịch bản ở Hình 3

Khi nháy chuột vào lá cờ, em thấy nhân vật mèo ở vùng Sân khấu có hoạt động đúng như kịch bản không?

Trả lời:

Nhân vật Mèo có hoạt động đúng như kịch bản.

 

Luyện tập 1 trang 61 SGK Tin học lớp 4: Em có thể ghép lệnh Tin học lớp 4 Cánh diều Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên trước lệnh Tin học lớp 4 Cánh diều Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên được không

Trả lời:

Không thể ghép lệnh  trước lệnh 

 

Luyện tập 2 trang 61 SGK Tin học lớp 4: Em hãy cho biết kết quả sau khi thực hiện hai chương trình A và B giống và khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Giống nhau: sử dụng các câu lệnh giống nhau.

Khác nhau:

– Hình A: câu lệnh hiển thị trước câu lệnh chuyển động, hiển thị bóng nói Xin chào trong 2 giây, sau đó nhân vật mèo sẽ di chuyển về phía trước 10 bước.

– Hình B: câu lệnh chuyển động trước câu lệnh hiển thị, nhân vật mèo sẽ di chuyển về phía trước 10 bước, sau đó xuất hiện bóng nói Xin chào trong 2 giây.

 

Vận dụng trang 61 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo chương trình để khi nháy chuột vào lá cờ, nhân vật mèo hiển thị lần lượt hai bóng nói giới thiệu: tên, sở thích của em.

Trả lời:

Em kéo thả các lệnh như hình vào vùng lập trình thì khi bấm vào lá cờ, nhân vật mèo sẽ nói Tên em là Lan trong 2 giây và nói Em thích học lập trình Scratch trong 2 giây.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

 

 

Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Tạo chương trình Scratch đầu tiên – Tin Học 4 – Cánh Diều