Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Thông tin cá nhân và tập thể

– Thông tin cá nhân của 1 người là thông tin gắn với việc xác định danh tính của người đó (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân,…).

– Mỗi cơ quan hay tổ chức cũng có những thông tin cần bảo vệ (tài khoản ngân hàng, mật khẩu thư điện tử,…).

– Kẻ xấu có thể đánh cắp thông tin cá nhân/tập thể để lừa đảo và trục lợi.

– Thông tin cá nhân và tập thể được pháp luật bảo vệ.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

– Cài đặt phần mềm chống virus để bảo vệ máy tính.

– Không tuỳ tiện tiết lộ thông tin cá nhân.

– Không nhập mật khẩu trong điều kiện có thể bị người xung quanh nhìn trộm hoặc máy không ở chế độ ẩn mật khẩu.

– Sử dụng mật khẩu mạnh. Tránh đưa thông tin cá nhân vào mật khẩu vì dễ bị đoán ra.

3. Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp

– Không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân.

– Kiểm chứng kĩ lưỡng để đảm bảo thông tin không sai lệch.

– Tránh vi phạm bản quyền.


 

Hoạt động 1 trang 53 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lý do.

1. Tên trường, tên lớp đang theo học; họ tên của phụ huynh; tên cơ quan nơi bố mẹ đang công tác là những thông tin các nhân, do vậy không nên dễ dàng tiết lộ cho người lạ.

2. Danh sách một lớp học (Gồm có họ tên, ngày sinh, giới tính) là thông tin tập thể, nếu tùy tiện công bố rộng rãi thì có thể gây ra hậu quả xấu.

3. Chỉ người lớn mới cần phải bảo vệ thông tin cá nhân, học sinh chưa đi làm nên không có thông tin gì cần bảo mật.

Lời giải:

 

1. Tên trường, tên lớp đang theo học; họ tên của phụ huynh; tên cơ quan nơi bố mẹ đang công tác là những thông tin các nhân, do vậy không nên dễ dàng tiết lộ cho người lạ.

=> Đúng, bởi vì một khi bị tiết lộ ra thì sẽ bị mạo danh là người quen để bày những trò lừa đảo khác nhau.

2. Danh sách một lớp học (Gồm có họ tên, ngày sinh, giới tính) là thông tin tập thể, nếu tùy tiện công bố rộng rãi thì có thể gây ra hậu quả xấu.

=> Đúng vì nếu tùy tiện công bố rộng rãi thì sẽ bị đánh cắp thông tin của nhiều người một lúc.

3. Chỉ người lớn mới cần phải bảo vệ thông tin cá nhân, học sinh chưa đi làm nên không có thông tin gì cần bảo mật.

=> Sai, cả người lớn và học sinh đều được cần bảo vệ thông tin vì chúng ta không biết sẽ có chuyện xấu gì xảy ra đối với thông tin của chúng ta khi bị lộ, chính vì thế, để được an toàn, nên bảo vệ thông tin của cả người lớn và trẻ em.


 

Hoạt động 2 trang 53 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lý do

1. Nên tắt chế độ gõ tiếng Việt khi nhập mật khẩu.

2. Đăng nhập ở Hình 2 là an toàn.

3. Khi làm việc trên máy tings của người khác, nếu màn hình hiển thì thông báo như hình 3 thì nên lựa chọn “không bao giờ”

Lời giải:

 

1. Nên tắt chế độ gõ tiếng Việt khi nhập mật khẩu.

=> Đúng vì tiếng Việt có dấu thế nên khi nhập mật khẩu dễ nhầm lẫn và gây rối, mất thời gian.

2. Đăng nhập ở Hình 2 là an toàn

=> Sai, vì người khác sẽ dễ dàng nhìn thấy mật khẩu và ăn cắp tài khoản của mình.

3, Khi làm việc trên máy tính của người khác, nếu màn hình hiển thì thông báo như hình 3 thì nên lựa chọn “không bao giờ”

=> Đúng, vì khi người khác dùng máy tính, thì máy tính sẽ chủ động vào luôn trình duyệt mà bạn đã lưu mật khẩu trước đó dẫn đến việc thông tin cá nhân bị lộ.


 

Luyện tập 1 trang 54 Tin học lớp 6:

Bài 1: Mỗi hoạt động chia sẻ thông tin sau đây có an toàn và hợp pháp hay không?

1. Nam và Minh là bạn thân. Vì Minh cần gấp, Nam cho minh mượn dùng tài khoản mạng xã hội của mình bằng cách gửi mật khẩu đăng nhập cho Minh qua email.

2. Nam và Minh là bạn thân. Nam có em nhỏ bị lạc, với mong muốn giúp tìm được em của Nam, Minh tự ý đăng lên mạng xã hội tin nhắn tìm trẻ lạc, trong đó có ảnh em của Nam, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa  chỉ email của Nam.

Lời giải:

Bài 1:

1. Nam và Minh là bạn thân. Vì Minh cần gấp, Nam cho minh mượn dùng tài khoản mạng xã hội của mình bằng cách gửi mật khẩu đăng nhập cho Minh qua email.

=> Hợp pháp vì Nam đã tự nguyện đưa mật khẩu cho Nam mà không bị ai ép buộc.

2. Nam và Minh là bạn thân. Nam có em nhỏ bị lạc, với mong muốn giúp tìm được em của Nam, Minh tự ý đăng lên mạng xã hội tin nhắn tìm trẻ lạc, trong đó có ảnh em của Nam, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa  chỉ email của  Nam.

=> Không hợp pháp vì Minh chưa được sự cho phép của Nam nhưng đã tự ý đưa lên mạng xã hội, điều đó dẫn đến thông tin của Nam và em Nam  bị lộ.


 

Luyện tập 2 trang 54 Tin học lớp 6:

Bài 2: Nên áp dụng những biện pháp nào sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân?

1. Cảnh giác khi đột nhiên xuất hiện một của sổ từ một trang web lại với  yêu cầu điền thông tin cá nhân.

2. Không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau dễ dàng đăng nhập.

3. Thay đổi mật khẩu hằng ngày.

4. Hạn chế đăng nhập ở các máý tính công cộng hay sử dụng Wifi công cộng.

Lời giải:

Bài 2: Nên áp dụng những biện pháp dưới đây để bảo vệ thông tin cá nhân:

1. Cảnh giác khi đột nhiên xuất hiện một của sổ từ một trang web lại với  yêu cầu điền thông tin cá nhân.

2. Không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau dễ dàng đăng nhập.

4. Hạn chế đăng nhập ở các máý tính công cộng hay sử dụng Wifi công cộng.


 

Vận dụng trang 54 Tin học lớp 6: Em hãy kể tên hai trang báo điện tử bằng tiếng Việt cung cấp những thông tin đáng tin cậy?

Lời giải:

 


 

Câu hỏi tự kiểm tra 1 trang 54 Tin học lớp 6: Câu 1: Tên môn thể thao, tên bài hát và tên thú cưng mình yêu thích, thông tin dùng làm tên đăng nhập cho tài khoản email có phải là những thông tin cá nhân hay không?

Lời giải:

1. Không, nó không phải là thông tin cá nhân.


 

Câu hỏi tự kiểm tra 2 trang 54 Tin học lớp 6: Câu 2: Trong bản thông báo danh sách các em thiếu niên tham gia biểu diễn văn nghệ ở địa phương có họ tên phụ huynh, địa chỉ nhà. Theo em điều này có làm lộ thông tin cá nhân hay không?

Lời giải:

Bài 2: Không, vì địa phương muốn cập nhật thông tin cá nhân của các em thiếu niên để thuận lợi hơn trong việc quản lý các em khi xảy ra việc không may nào đó trong việc biểu diễn văn nghệ.


Câu hỏi tự kiểm tra 3 trang 54 Tin học lớp 6: Câu 3: Em có tán thành cách làm sau đây không: “Tìm một mật khẩu mạnh rồi dùng mật khẩu đó cho mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài”?

Lời giải:

Bài 3: Không tán thành, vì bất cứ mật khẩu mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bị lấy mất, nếu mọi tài khoản cá nhân đều dùng một mật khẩu như nhau thì một khi tài khoản này bị lấy cắp thì những tài khoản sau cũng vậy.

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin – Tin Học 6 – Cánh Diều