Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng việt và lưu tệp với tên mới – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng việt và lưu tệp với tên mới – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng việt và lưu tệp với tên mới – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 36 SGK Tin học lớp 4: Nếu muốn mở một tệp văn bản đã có để xem và sửa lại, ví dụ để gõ tiếng Việt có dấu, em sẽ làm như thế nào?

Trả lời:

Bước 1: Chọn lệnh Open trên bảng chọn File.

Bước 2: Chọn lệnh Browse.

Bước 3: Chọn thư mục chứa tệp cần mở.

Bước 4: Chọn tệp cần mở.

Bước 5: Chọn lệnh Open.

1. Mở tệp văn bản và lưu tệp với tên mới

 

Hoạt động 1 trang 36 SGK Tin học lớp 4: Em hãy mở tệp Em tap soan thao đã tạo ở Bài 1 để xem lại và gõ tên bài thơ “NAN DO CHOI” vào dòng đầu tiên.

Trả lời:

Bước 1: Chọn lệnh Open trên bảng chọn File.

Bước 2: Chọn lệnh Browse.

Bước 3: Chọn thư mục chứa tệp cần mở.

Bước 4: Chọn tệp cần mở: Em tap soan thao.

Bước 5. Chọn lệnh Open.

Bước 6: Di chuyển chuột vào Vùng soạn thảo.

 

 

 

Bước 7: Nhập “NAN DO CHOI”.

 

Hoạt động 2 trang 36 SGK Tin học lớp 4: Sau khi xem và sửa nội dung tệp Em tap soan thao, em hãy lưu lại tệp với tên mới là Nan do choi. Tệp mới được lưu vào thư mục Tap soan thao.

Trả lời:

Bước 1: Chọn lệnh Save as trên bảng chọn File.

Bước 2: Chọn lệnh Browse để mở hộp thoại Save as.

Bước 3: Trong hộp thoại Save as, thực hiện lưu tệp:

• Gõ tên tệp mới Nan do choi trong hộp File Name.

• Nhấn phím Enter hoặc nháy chuột vào lệnh Save để hoàn tất việc lưu tệp.

2. Soạn thảo văn bản tiếng việt

 

Hoạt động 3 trang 37 SGK Tin học lớp 4: Theo hướng dẫn cách gõ tiếng Việt dưới đây, em hãy tạo một tệp mới và gõ từ tiếng Việt sau: “đọc sách”.

Trả lời:

Gõ từ “đọc”: gõ lần lượt các phím: d, d, o, c, j

Gõ từ “sách”: gõ lần lượt các phím: s, a, c, h, s

 

Luyện tập 1 trang 37 SGK Tin học lớp 4: Em hãy nêu sự khác nhau về thao tác và kết quả thực hiện giữa ba trường hợp lưu văn bản: lưu lần đầu, lưu trong lúc soạn thảo và lưu với tên tệp mới.

Trả lời:

Lưu lần đầuLưu trong lúc soạn thảoLưu với tên tệp mới
Bước 1: Chọn lệnh Save trên bảng chọn File.

Bước 2: Chọn lệnh Browse.

Bước 3: Chọn thư mục lưu tệp.

Bước 4: Gõ tên tệp văn bản.

Bước 5: Chọn lệnh Save.

Khi muốn lưu văn bản với những chỉnh sửa mới, chỉ cần thực hiện lệnh SaveBước 1:Chọn lệnh Save As trong bảng chọn File.

Bước2: Chọn lệnh Browse để mở bảng chọn Save As.

Bước 3: Trong hộp thoại Save as:

– Ở khung bên trái, tìm đến ổ đĩa, thư mục cần lưu tệp.

– Gõ tên tệp mới trong hộp File Name

– Nhấn phím enter.

 

 

Luyện tập 2 trang 37 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo một tệp văn bản mới và gõ nội dung là tên của hai bạn ngồi cạnh em với tên tệp là Các bạn cùng bàn.

Trả lời:

Bước 1: Mở phần mềm Word.

Bước 2: Nhấp chuột vào Vùng soạn thảo.

Bước 3: Gõ văn bản.

Bước 4: Chọn lệnh Save trên bảng chọn File.

Bước 5: Chọn lệnh Browse.

Bước 6: Chọn thư mục lưu tệp.

Bước 7: Gõ tên “Các bạn cùng bàn”.

Bước 8: Chọn lệnh Save

 

Vận dụng trang 37 SGK Tin học lớp 4: Em hãy mở tệp Nan do choi và sửa lại nội dung thành tiếng Việt có dấu. Lưu văn bản sau khi sửa vào tệp mới với tên tệp là Nặn đồ chơi.

Trả lời:

Bước 1: Chọn lệnh Open trên bảng chọn File.

Bước 2: Chọn lệnh Browse.

Bước 3: Chọn thư mục chứa tệp NAN DO CHOI.

Bước 4: Chọn tệp cần mở.

Bước 5. Chọn lệnh Open.

Bước 6: Di chuyển chuột vào Vùng soạn thảo.

Bước 7: Chỉnh sửa đoạn văn.

Bước 8: Lưu tệp với tên tệp mới Nặn đồ chơi bằng cách chọn lệnh Save As trong bảng chọn File, chọn Browse, chọn thư mục lưu tệp, nhập tên tệp và nhấn enter.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng việt và lưu tệp với tên mới – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng việt và lưu tệp với tên mới – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Bài 2: Soạn thảo văn bản tiếng việt và lưu tệp với tên mới – Tin Học 4 – Cánh Diều