Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ – Chương 6 – Toán 8 – Cánh Diều

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ – Chương 6 – Toán 8 – Cánh Diều

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ – Chương 6 – Toán 8 – Cánh Diều

 

1. Một số dạng bảng, biểu đồ thống kê

– Biểu đồ cột

– Biểu đồ cột kép

– Biểu đồ đoạn thẳng

– Biểu đồ hình quạt tròn

2. Lựa chọn vào biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp

– Để biểu diễn dữ liệu thống kê, ta cần lựa chọn bảng, biểu đồ thích hợp.

– Để có thể hoàn thiện được biểu đồ thống kê (hoặc bảng thống kê) đã lựa chọn, ta cần biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ (hoặc bảng) đó. Muốn vậy, ta cần biết cách xác định mỗi yếu tố của biểu đồ (hoặc bảng) thống kê đó.

3. Biểu diễn một tập dữ liệu theo những cách khác nhau

Đối với một tập dữ liệu, ta có thể:

– Biểu diễn tập dữ liệu đó theo những cách khác nhau vào bảng, biểu đồ thích hợp;

– Chuyển tập dữ liệu đó từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.


 

HĐ1

Hãy cho biết ta có thể mô tả và biểu diễn dữ liệu vào những dạng bảng, biểu đồ thống kê nào.

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức đã học ở lớp 7 và kiến thức có được từ thực tế để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể mô tả và biểu diễn dữ liệu vào các dạng bảng và biểu đồ thống kê như: Biểu đồ cột đơn, biểu đồ cột kép, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn, …

 

LT1

Trong Ví dụ 2, nêu cách xác định tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam và Singapore lần lượt trong các năm 2016, 2017, 2018.

Phương pháp giải:

Tham khảo Ví dụ 2 – Sách giáo khoa trang 9

Lời giải chi tiết:

Nhìn vào biểu đồ, tương ứng với các mốc thời gian, số ở cột màu xanh biểu diễn GDP của Việt Nam và số ở cột màu đổ biểu diễn GDP của Singapore.

Ta xác định được GDP của hai nước trong các năm 2016, 2017, 2018 như sau:

Việt Nam:

Năm 2016: 205,3 tỉ đô la Mỹ

Năm 2017: 223,7 tỉ đô la Mỹ

Năm 2018: 245,2 tỉ đô la Mỹ

Singapore:

Năm 2016: 318,7 tỉ đô la Mỹ

Năm 2017: 341,9 tỉ đô la Mỹ

Năm 2018: 373,2 tỉ đô la Mỹ

 

HĐ2

Một công ty taxi tuyển lái xe cho ba ca làm việc trong ngày: ca 1 từ 0h00 đến 7h00; ca 2 từ 7h00 đến 17h00; ca 3 từ 17h00 đến 24h00. Kết quả tuyển chọn lái xe của công ty như sau: 5 người cho ca 1; 31 người cho ca 2; 14 người cho ca 3.

a) Hãy lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên.

b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 7 để nhận được biểu đồ cột biểu diễn kết quả tuyển chọn trên.

 

Lời giải chi tiết:

a) Biểu đồ thích hợp để biểu diễn các số liệu trong bảng là: Biểu đồ cột

b)

 

LT2

Thống kê số sản phẩm bán được trong các tháng 1, 2, 3 của một cửa hảng lần lượt là: 50; 40; 48 (đơn vị: chiếc).

Hãy hoàn thiện Bảng 6 để nhận được bảng thống kê biểu diễn dữ liệu trên.

Tháng

1

2

3

Số lượng sản phẩm bán được

(đơn vị: chiếc)

?

?

?

 

Lời giải chi tiết:

Tháng

1

2

3

Số lượng sản phẩm bán được

(đơn vị: chiếc)

50

40

48

 


 

Hoạt động 3 trang 13 Toán 8 Tập 2:

Số xi măng bán được của một cửa hàng kinh hoanh vật liệu xây dựng trong các tháng 1, 2, 3, 4 lần lượt là: 200,5; 183,6; 215,5; 221,9 (đơn vị: tấn).

a) Lập bảng số liệu thống kê số tấn xi măng bán được của cửa hàng đó trong các tháng 1, 2, 3, 4 theo mẫu sau:

Tháng

1

2

3

4

Số tấn đã bán

?

?

?

?

b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 14 để nhận được biểu đồ cột biểu diễn số tấn xi măng bán được của cửa hàng đó trong các tháng trên.

Phương pháp giải

a) Dựa vào đề bài, điền số tấn xi măng bán được vào các ô tương ứng với các tháng.

b) Dựa vào đề bài, điền số tấn xi măng bán được vào các ô vuông tương ứng với các cột biểu thị các tháng.

 

Lời giải chi tiết

a)

Tháng

1

2

3

4

Số tấn đã bán

200,5

183,6

215,5

221,9

b)

 


 

Bài 1 trang 17 Toán 8 Tập 2: Số lượt khách đến một cửa hàng kinh doanh từ thứ Hai đến Chủ nhật của một tuần trong tháng lần lượt là: 161, 243, 370, 210, 185, 421, 615.

  1. a) Lập bảng thống kê số lượt khách đến cửa hàng trong ngày đó theo mẫu sau:
Ngày trong tuầnThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủnhật
Số lượt khách???????
  1. b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 23 để nhận được biểu đồ cột biểu diễn số lượt khách đến cửa hàng trong những ngày đó.

Lời giải:

  1. a) Ta có bảngthống kê số lượt khách đến cửa hàng trong ngày đó là:
Ngày trong tuầnThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ nhật
Số lượt khách161243270210185421615
  1. b) Biểu đồ cột biểu diễn số lượt khách đến cửa hàng trong những ngày đó như sau:

 

Bài 2 trang 17 Toán 8 Tập 2: Bảng 8 nêu thực trạng và dự báo về số người cao tuổi của Việt Nam đến năm 2069:

 

Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 24 để nhận được biểu đồ cột biểu diễn thực trạng và dự báo về số người cao tuổi của Việt Nam đến năm 2069:

 

 

 

Lời giải:

Biểu đồ cột biểu diễn thực trạng và dự báo về số người cao tuổi của Việt Nam đến năm 2069:

 


 

Bài 3 trang 18 Toán 8 Tập 2: Ban tổ chức của giải thi đấu thể thao bán vé theo bốn mức A, B, C, D. Tỉ lệ phân chia của các vé ở bốn mức A, B, C, D lần lượt là 35%, 45%, 15%, 5%.

  1. a) Lập bảng thống kê tỉ lệ phân chia vé ở bốn mức trên theo mẫu sau:
  2. b) Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 25 để nhận được biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các dữ liệu thống kê trên. Biết rằng ở Hình 25 hình tròn đã được chia sẵn thành các hình quạt ứng với 5%.

Lời giải:

  1. a) Bảng thống kê tỉ lệ phân chia vé ở bốn mức trên như sau:
Mức véABCD
Tỉ lệ vé (%)3545155
  1. b) Do tỉ lệ phần trăm phân chia vé ở mức A là 35%, nên ta tô cùng màu cho 7 hình quạt chia sẵn liền nhau để biểu diễn tỉ lệ đó.

Ta cũng làm tương tự đối với các tỉ lệ phần trăm phân chia vé ở các mức B, C, D.

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các dữ liệu thống kê trên:

 


 

Bài 4 trang 18 Toán 8 Tập 2: Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 26 biểu diễn số lượng ti vi và tủ lạnh bán được trong tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 của một cửa hàng kinh doanh. Hãy hoàn thiện biểu đồ ở Hình 27 để nhận được biểu đồ cột kép biểu diễn các dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 26.

Lời giải:

Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 26, ta có bảng thống kê số lượng (chiếc) ti vi và tủ lạnh mà cửa hàng bán được trong các tháng trên như sau:

Số lượng (chiếc)Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4
Ti vi20152515
Tủ lạnh10201510

Biểu đồ cột kép biểu diễn các dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 26 như sau:

 


 

Bài 5 trang 18 Toán 8 Tập 2: Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 28 biểu diễn tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của một trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Cá; Lưỡng cư; Bò sát; Chim; Động vật có vú.

Lập bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật đó trong bảo tàng sinh vật theo mẫu sau:

Lời giải:

Từ biểu đồ hình quạt tròn ta lập được bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật đó trong bảo tàng sinh vật như sau:

Lớp động vật có xương sốngLưỡng cưBò sátChimĐộng vật có vú
Tỉ lệ mẫu vật (%)1510202530

 

 

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 1

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 2

 

 

 

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ – Chương 6 – Toán 8 – Cánh Diều

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ – Chương 6 – Toán 8 – Cánh Diều

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ – Chương 6 – Toán 8 – Cánh Diều