Bài 2: Làm quen với trang tính – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 2: Làm quen với trang tính – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 2: Làm quen với trang tính – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 39 Bài 2 Tin học lớp 7: Bảng trong phần mềm bảng tính có gì khác với bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản

Trả lời:

Trong phần mềm bảng tính có cột và dòng, còn trong phần mềm soạn thảo không có. Và mỗi bảng tính được chia thành nhiều trang tính (sheet), còn phần mềm soạn thảo không có.

Bảng trong phần mềm bảng tính có gì khác với bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản


 

Hoạt động trang 40 Tin học lớp 7: Thực hiện mỗi thao tác và trả lời câu hỏi

1. Chọn một ô (hoặc một cột, một hàng), điều gì cho em biết thao tác chọn đó đã thành công?

2. Kéo thanh cuộn đứng xuống dưới, các tên hàng sẽ thay đổi như thế nào?

3. Kéo thanh cuộn ngang sang phải, các tên cột sẽ thay đổi như thế nào?

Trả lời:

1. Khi chọn một ô (hoặc một cột, một hàng) dấu hiệu nhận biết là có hình chữ nhật màu xanh bao quanh ô (hoặc một cột, một hàng).

Thực hiện mỗi thao tác và trả lời câu hỏi

Hình 1: Chọn cột thành công

2. Kéo thanh cuộn đứng xuống dưới thì các tên hàng trước đó sẽ đẩy lên phía trên. Vì trên một trang tính có tối đa 1 048 576 hàng với 16 384 cột.

3. Kéo thanh cuộn ngang sang phải, các tên cột thì các cột trước đó sẽ bị dồn sang bên tay trái.


 

Luyện tập 1 trang 41 Tin học lớp 7: Thêm cột Điện thoại cho Bảng chỉ số BMI của một nhóm và nhập dữ liệu

Trả lời:

Ta nhập thêm một cột bên phải cột Đánh giá và định dạng theo mẫu (Hình 1).

 

Hình 2: Bảng dữ liệu mẫu

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:


 

Luyện tập 2 trang 41 Tin học lớp 7: Chèn thêm một hàng mới sát ngay dưới hàng dữ liệu của Nguyễn Thảo Hoa, sau đó nhập dữ liệu. Tạm bỏ trống các ô BMI, Đánh giá, sau này sẽ tự động cập nhật theo công thức

Trả lời:

Bước 1. Chọn dãy ô từ “A4:G4”. (Hình 3)

Bước 2. Nháy chuột phải và chọn Insert.

Bước 3. Chọn Shift cells down và nhấn OK. (Hình 4)

Bước 4. Nhập dữ liệu vào vị trí vừa chèn.


 

Luyện tập 3 trang 41 Tin học lớp 7: Đặt tên trang tính và lưu các cập nhật mới thực hiện

Trả lời:

Bước 1. Chọn trang sheet cần đổi tên.

Bước 2. Nháy chuột phải vào sheet và chọn Rename (hoặc nháy đúp chuột vào trang sheet), sau đó đổi tên sheet.

Bước 3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S (hoặc vào thẻ File, chọn Save) để lưu các cập nhật.

 


 

Vận dụng trang 41 Tin học lớp 7: Tạo bảng Excel tương tự để tính chỉ số BMI của mọi người trong gia đình em (hoặc trong tổ em) ở trang Sheet2 và đổi tên trang thành “MySheet”.

Trả lời:

Bước 1. Nháy chuột nút vào dấu cộng để tạo thêm Sheet2.

 

Bước 2. Nháy đúp chuột vào Sheet2 và đổi tên thành Mysheet.

 

Bước 3. Tiến hành nhập dữ liệu.

– Các em tự nhập dữ liệu gia đình mình (tổ mình) vào


 

Câu 1 trang 41 Tin học lớp 7: Các cột trong trang tính được đặt tên như thế nào

Trả lời:

Các cột của trang tính được xếp thứ tự theo chữ cái A, B, C, … các chữ cái này đồng thời là tên cột.


 

Câu 2 trang 41 Tin học lớp 7: Các hàng trong trang tính được đặt tên như thế nào

Trả lời:

Các hàng của trang tính được xếp thứ tự 1, 2, 3, … các số này đồng thời là tên hàng.


 

Câu 3 trang 41 Tin học lớp 7: Một ô trong trang tính được đặt địa chỉ như thế nào

Trả lời:

Mỗi ô là giao của một cột với một hàng. Ghép tên cột với tên hàng ta được tên ô, cũng gọi là địa chỉ ô. Tên ô hiện trông ô “Name box”. Ví dụ ô A3, B5, C1, …


 

Câu 4 trang 41 Tin học lớp 7: Thao tác gõ nhập dữ liệu mới vào một ô có gì khác với sửa chữa dữ liệu trong ô

Trả lời:

– Nhập dữ liệu mới: ta chỉ cần chọn vào ô và tiến hành nhập dữ liệu. Sau khi nhập xong ấn Enter hoặc tab hoặc mũi tên để kết thúc.

– Khi ta sửa chữa dữ liệu:

Bước 1. Đưa con trỏ soạn thảo vào ô cần sửa dữ liệu: nháy đúp chuột hoặc chọn ô rồi nhấn F2. Dữ liệu cũ vẫn còn, con trỏ soạn thảo nhấp nháy ở trong ô dữ liệu cần sửa.

Bước 2. Di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí sai, sửa lại chỗ sai.

– Xoá dữ liệu: chọn ô có dữ liệu muốn xoá và nhấn phím Delete hoặc phím Backspace. Sau sửa dữ liệu xong ấn Enter hoặc tab hoặc mũi tên để kết thúc.

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 2: Làm quen với trang tính – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 2: Làm quen với trang tính – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Làm quen với trang tính – Tin Học 7 – Cánh Diều