Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 30 SGK Tin học lớp 4: Em hãy tạo một trang chiếu và nhập một nội dung cho tiêu đề trên trang chiếu. Theo quan sát của em, màu chữ trên trang chiếu là màu gì? Màu chữ đó có thể được đổi thành các màu khác được hay không?

Trả lời:

Màu chữ trên trang chiếu là màu đen.

Màu chữ đó có thể đổi thành các màu khác được.

1. Định dạng chữ

 

 

Hoạt động 1 trang 30 SGK Tin học lớp 4: Để gõ chữ hoa trên trang chiếu, em làm như thế nào?

Trả lời:

Để gõ chữ hoa trên trang chiếu, nhấn phím Caps Lock trên bàn phím. Khi đèn Caps Lock sáng thì em gõ sẽ hiện ra chữ hoa. Muốn gõ chữ thường, em nhấn phím Caps Lock để tắt đèn Caps Lock đi.

2. Sử dụng công cụ gạch đầu dòng

 

Hoạt động 2 trang 31 SGK Tin học lớp 4: Em hãy quan sát Hình 3, em thích cách trình bày của trang chiếu nào hơn? Tại sao?

Hình 3. Hai cách trình bày không có và có dấu đầu dòng

Trả lời:

Chọn cách 2 vì cách 2 được trình bày có dấu đầu dòng nhìn rõ ràng, bắt mắt, sinh động hơn.

 

 

Luyện tập 1 trang 31 SGK Tin học lớp 4: Các lệnh để định dạng kiểu chữ, phông chữ, màu chữ và kích thước chữ trên trang chiếu thuộc nhóm lệnh nào trên dải lệnh Home?

Trả lời:

Các lệnh để định dạng kiểu chữ, phông chữ, màu chữ và kích thước chữ trên trang chiếu thuộc nhóm lệnh Font.

 

Luyện tập 2 trang 31 SGK Tin học lớp 4: Lệnh nào sau đây giúp em trình bày một khối văn bản có sử dụng dấu đầu dòng?

A. Numbering

B. Bullets

C. List

D. Multilevel list

Trả lời:

B. Bullets

 

Vận dụng trang 31 SGK Tin học lớp 4: Em hãy thực hiện các lệnh định dạng để thay đổi kiểu chữ, phông chữ, màu chữ và kích thước chữ cho nội dung văn bản trong bài trình chiếu có tên Que huong cua em ở Bài 1.

Trả lời:

Bước 1: Mở tệp Que huong cua em.

Bước 2: Kéo thả lệnh chọn khối văn bản cần định dạng.

Bước 3: Chọn lệnh định dạng cho chữ trên trang chiếu.

 

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

 

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu – Tin Học 4 – Cánh Diều