Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật – Khoa Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật – Khoa Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật – Khoa Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

Giải Khoa học lớp 4 trang 71

1. Sưu tầm hình ảnh, vẽ, viết về một trong các nội dung của chủ đề: Thực vật và động vật để làm áp phích và chia sẻ với bạn.

Trả lời:

+ Học sinh tự sưu tầm tranh ảnh, áp phích theo chủ đề: Thực vật và động vật.

+ Học sinh có thể tham khảo một số tranh ảnh dưới đây:

 

2. Cùng sáng tạo: Thiết kế bình tưới nước nhỏ giọt cho cây trồng giúp tiết kiệm nước.

+ Chuẩn bị: Chai đựng nước đã qua sử dụng, dây buộc, dùi nhọn, đoạn dây vải.

+ Thực hiện: Làm theo các bước gợi ý như hình dưới đây để hoàn thiện sản phẩm.

 

Trả lời:

+ Học sinh tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

 

 

 

 

Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật – Khoa Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật – Khoa Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

 

Bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật – Khoa Học 4 – Chân trời sáng tạo