Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam MỹBắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam MỹBắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam MỹBắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi mở đầu trang 136 Bài 17 Địa Lí lớp 7: Khu vực Trung và Nam Mỹ có diện tích rộng lớn, trải dài trên nhiều vĩ độ nên tự nhiên có sự phân hóa rõ rệt. Vậy sự phân hóa của tự nhiên được thể hiện như thế nào? Rừng nhiệt đới A-ma-dôn có đặc điểm gì?

Trả lời:

Sự phân hóa tự nhiên được thể hiện theo chiều bắc-nam, đông-tây, chiều cao.

Rừng A-ma-dôn là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, được gọi là “lá phổi xanh” của thế giới với nhiều động, thực vật phong phú và đa dạng.


 

Câu hỏi trang 136 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 13.1, hãy trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông-tây.

 

Trả lời:

*Khu vực Trung Mỹ:

– Phía đông: Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ và các quần đảo mưa nhiều => rừng rậm nhiệt đới phát triển.

– Phía tây: mưa ít => xa van phát triển.

* Lục địa Nam Mỹ:

– Phía đông:

+ địa hình: sơn nguyên, đồi núi xen các thung lũng.

+ khí hậu, thực vật: do ảnh hưởng dòng biển nóng, mưa nhiều => rừng rậm phát triển.

– Ở giữa: các đồng bằng như La-nốt, A-ma-dôn, La-plan-ta,…

– Phía tây: địa hình miền núi trẻ cao đồ sộ nhất châu Mỹ.


 

Câu hỏi trang 137 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 17.1, hãy trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc-nam.

 

Trả lời:

– Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng-ti, sơn nguyên Guy-a-na, đồng bằng A-ma-dôn nằm chủ yếu ở đới khí hậu xích đạo và nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao quanh năm mưa nhiều => rừng phát triển rậm rạp.

– Đồng bằng duyên hải phía tây có khí hậu nhiệt đới khô và ảnh hưởng của dòng biển lạnh nên mưa ít, thảm thực vật chủ yếu xương rồng và cây bụi.

– Lục địa Nam Mỹ nằm trong đới ôn hòa. Đồng bằng Pam-pa có khí hậu cận nhiệt đới, lượng mưa giảm, thảo nguyên phát triển. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn đới, mưa ít, bán hoang mạc phát triển.


 

Câu hỏi trang 138 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 17.2, hãy cho biết thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông An-đet.

 

Trả lời:

Càng lên cao nhiệt độ và độ ẩm càng thay đổi nên thiên nhiên cũng thay đổi theo. Có sự phân hóa giữa sườn đông và sườn tây dãy An-đet.

– Các đai thực vật theo độ cao ở sườn tây An – đét

+ Từ 0 – 1000m: thực vật nửa hoang mạc.

+ Từ 1000 – 2000m: bụi cây xương rồng.

+ Từ 2000 – 3000m: đồng cỏ cây bụi.

+ Từ 3000 – 5000m: đồng cỏ núi cao.

+ Từ 5000 – 6000m : băng tuyết.

– Các đai thực vật theo độ cao ở sườn đông An – đét

+ 0 – 1000m: rừng nhiệt đới.

+ 1000 – 1300m: rừng lá rộng.

+ 1300 – 3000m: rừng lá kim.

+ 3000 – 4000m: đồng cỏ.

+ 4000 – 5000m: đồng cỏ núi cao.

+ 5000 – 6500m: băng tuyết.


 

Câu hỏi trang 138 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 17.3, hãy cho biết đặc điểm rừng nhiệt đới A-ma-dôn.

 

Trả lời:

Đặc điểm rừng nhiệt đới A-ma-dôn:

– là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, diện tích 5,5 triệu km2 và trải rộng trên nhiều quốc gia.

– được gọi là “ lá phổi xanh” của thế giới.

– có hệ sinh thái phong phú nhất thế giới với nhiều loài chim, thú, bò sát quý hiếm và hàng triệu côn trùng.


 

Luyện tập 1 trang 138 Địa Lí lớp 7: Hãy lập sơ đồ khái quát về sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc-nam, đông-tây, theo độ cao ở Trung và Nam Mỹ.

Trả lời:

Phân hóa tự nhiên
+Phân hóa bắc-nam

Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ, quần đào Ăng-ti, sơn nguyên Guy-a-na, đồng bằng A-ma-dônnằm chủ yếu ở đới khí hậu xích đạo và nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao quanh năm mưa nhiều = rừng phát triển rậm rạp.
– Đồng bằng duyên hải phía tây có khí hậu nhiệt đới khô và ảnh hưởng của dòng biển lạnh nên mưa ít, thảm thực vật chủ yếu xương rồng và cây bụi. – Lục địa Nam Mỹ nằm trong đới ôn hòa. Đồng bằng Pam-pa có khí hậu cận nhiệt đới, lượng mưa giảm, thảo nguyên phát triển. Cao nguyên Pa-ta- gô-ni chủ yếu nằm trong đới khí hậu
ôn đới, mưa ít, bán hoang mạc phát triển.

+Phân hóa đông-tây

*Khu vực Trung Mỹ:
– Phía đông: Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ và các quần đảo mưa nhiều => rừng rậm nhiệt đới phát triển.
– Phía tây: mưa ít = xa van phát triển. * Lục địa Nam Mỹ:
– Phía đông.
+ địa hình: sơn nguyên, đồi núi xen các thung lũng.
+ khí hậu, thực vật: do ảnh hưởng dòng
biển nóng, mưa nhiều = rừng rậm phát
triển.
– Ở giữa: các đồng bằng như La-nốt, A- ma-dôn, La-plan-ta,…
– Phía tây:
+ địa hình: miền núi trẻ cao đồ sộ nhất châu Mỹ.

+Phân hóa theo độ cao

Càng lên cao nhiệt độ và độ ẩm càng thay đổi nên thiên nhiên cũng thay đổi theo. Có sự phân hóa giữa sườn đông và sườn tây dãy An-đet.
– Các đại thực vật theo độ cao ở sườn tây An-đét
+ Từ 0–1000m: thực vật nửa hoang mạc + Từ 1000–2000m: bụi cây sương rồng + Từ 2000–3000m: đồng cỏ cây bụi + Từ 3000–5000m: đồng cỏ núi cao + Từ 5000–6000m : băng tuyết
– Các đại thực vật theo độ cao ở sườn đông An – đét
+0-1000m: rừng nhiệt đới +1000-1300m: rừng lá rộng +1300-3000m: rừng là kim +3000–4000m: đồng cỏ +4000-5000m: đồng cỏ núi cao
+5000- 6500m: băng tuyết

 


 

Vận dụng 2 trang 138 Địa Lí lớp 7: Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường toàn cầu.

Trả lời:

Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động, thực vật làm cho các loài động, thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

 

 

 

 

 

Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam MỹBắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam MỹBắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Bài 17: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam MỹBắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều