Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Các thành phần chủ yếu của thủy quyển

– Khái niệm: Là toàn bộ nước trên Trái Đất, bao gồm nước ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

– Các nguồn nước

+ Nước trong các biển, đại dương, trên sông, hồ và băng hà.

+ Nước được chứa trong khí quyển, trong sinh vật.

+ Nước trong các lỗ hổng của đất, các lỗ hổng và khe nứt của đá.

– Phân bố

+ Nước trên Trái Đất phân bố không đều.

+ Các biển và đại dương chiếm khoảng 97,2 % lượng nước của thuỷ quyển.

+ Lượng nước ngọt chiếm tỉ lệ rất ít (khoảng 2,8 %) nhưng có vai trò hết sức quan trọng.

 

2. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

– Đặc điểm: Nước trên Trái Đất không nằm yên tại chỗ mà luôn vận động từ nơi này đến nơi khác tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.

– Các nguồn cung cấp hơi nước cho vòng tuần hoàn nước

+ Các biển và đại dương.

+ Sông, suối, ao, hồ, cây cuối,…

– Vòng tuần hòan nước: Khi hơi nước bốc lên từ đại dương sẽ tạo thành mây và gây mưa. Khi mưa rơi xuống đất liền sẽ chảy tràn trên mặt đất rồi đổ vào sông, suối; một phần nước mưa thấm vào trong đất, rồi thấm sâu xuống cả các tầng đá bên dưới tạo thành nước ngầm. Cuối cùng, hầu hết nước trong vòng tuần hoàn này lại theo sông và nước ngầm đổ trở lại vào đại dương.


 

Câu hỏi trang 164 Địa Lí lớp 6: Nước có ở những đâu trên Trái Đất? Ở đâu là nhiều nhất?

Lời giải:

– Nước có ở trong:

+ Biển và đại dương

+ Nước trên lục địa: ao, hồ, sông, suối, nước ngầm.

+ Hơi nước trong không khí.

+ Nước trong cơ thể sinh vật.

– Nước trong biển và đại dương chiếm nhiều nhất là 97,2% lượng nước của thủy quyển.


 

Câu hỏi trang 165 Địa Lí lớp 6: Đọc hình 17.2, hãy mô tả lại vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất theo thứ tự từ (1) đến (7).

 

Lời giải:

– Vòng tuần hoàn của nước:

Nước bốc hơi (1) lên cao gặp lạnh ngưng kết thành mây (2), mây bay vào đất liền (3) nặng hạt tạo thành mưa (4) rơi xuống đất, nước chảy thành sông (5) đổ ra biển, hoặc ngấm xuống đất (6) tạo thành nước ngầm rồi chảy ra biển (7) tạo thành vòng tuần hoàn khép kín.


 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 165 Địa Lí lớp 6: Quan sát quả Địa cầu, hãy cho biết bán cầu Bắc hay bán cầu Nam có tỉ lệ đại dương nhiều hơn.

Lời giải:

Bán cầu Nam có tỉ lệ đại dương nhiều hơn.


 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 165 Địa Lí lớp 6: Hãy chứng minh rằng tài nguyên nước ngọt rất quan trọng đối với sinh hoạt và sản xuất của con người.

Lời giải:

– Con người và sinh vật cần nước ngọt để duy trì sự sống và phát triển.

– Phần lớn nước trên Trái Đất là nước mặn, nước ngọt chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ mà hầu hết lại đóng băng ở 2 cực và trên các đỉnh núi cao.

– Hiện nay, nguồn nước ngọt đang có nguy cơ bị ô nhiễm, nếu con người không sử dụng hợp lý và tiết kiệm, sẽ dẫn đến thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất.


 

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 165 Địa Lí lớp 6: Tài nguyên nước ngọt của Trái Đất, đặc biệt là nước sông, hồ là vô tận hay có hạn? Hãy giải thích cho ý kiến của mình.

Lời giải:

– Nước trên sông hồ sẽ tài nguyên có hạn nếu con người không sử dụng hợp lý và tiết kiệm.

– Nếu nước sông, hồ bị ô nhiễm, chúng ta sẽ không sử dụng được nữa. Hơn nữa, các sông hồ phân bố không đều trên bề mặt Trái Đất. Ở những nơi khí hậu nóng và khô hạn, nước sông hồ có nguy cơ cạn kiệt nếu không biết bảo vệ và sử dụng lãng phí.

 

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất – Địa Lí 6 – Cánh Diều