Bài 16: Từ trường Trái Đất – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài 16: Từ trường Trái Đất – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài 16: Từ trường Trái Đất – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

 

I. Mô tả từ trường Trái Đất

– Trái Đất quay quanh trục xuyên tâm. Trục này là đường thẳng nối giữa cực Nam và cực Bắc của nó. Các cực này có vị trí cố định trên bề mặt Trái Đất

– Do cấu tạo của lõi và chuyển động quay nên Trái Đất có từ trường, giống như một thanh nam châm

 

II. La bàn

1. Cấu tạo la bàn

 

La bàn có cấu tạo gồm các bộ phận:

+ Kim nam châm quay tự do trên trục

+ Mặt chia độ được chia thành 3600 có ghi 4 hướng: bắc (N), đông (E), nam (S), tây (W). Mặt này được gắn cố định với vỏ kim loại của la bàn và quay độc lập với kim nam châm

+ Vỏ kim loại kèm mặt kính

2. Sử dụng la bàn xác định hướng địa lí

Cách xác định hướng của la bàn:

+ Đặt la bàn trên mặt phẳng nằm ngang cách xa nam châm và các vật liệu có tính chất từ

+ Khi kim nam châm nằm ổn định (hướng nam bắc), xoay la bàn sao cho vạch số 0 ở chữ N trùng với từ cực bắc của kim nam châm

+ Đọc số chỉ của vạch trên mặt chia độ gần nhất với hướng từ tâm la bàn tới điểm A

 

* Chú ý: Khi tìm hướng địa lí, không để các vật có tính chất từ gần la bàn


 

Mở đầu trang 83 Bài 16 KHTN lớp 7: Như ta đã biết, kim nam châm tự do, khi cân bằng luôn nằm dọc theo hướng nam bắc. Từ trường nào đã tác dụng lên kim nam châm để nó luôn chỉ theo một hướng như vậy?

Trả lời:

Từ trường của Trái Đất đã tác dụng lên kim nam châm. Về bản chất Trái Đất của chúng ta như một nam châm khổng lồ, có cực từ Bắc, cực từ Nam nên xung quanh Trái Đất có từ trường, khi đặt kim nam châm tự do thì nó sẽ định hướng theo một đường sức từ nhất định nằm dọc theo hướng nam bắc.


 

Câu hỏi 1 trang 83 KHTN lớp 7: Dựa vào hình 16.1, em hãy cho biết cực Bắc địa lí và cực từ bắc (của Trái Đất) có trùng nhau không.

 

Trả lời:

Cực Bắc Trái Đất và cực từ bắc Trái Đất hoàn toàn khác nhau.

Cực Bắc và cực Nam Trái Đất nằm dọc theo trục quay của Trái Đất. Góc tạo bởi trục quay Trái Đất và trục nối 2 địa cực từ lệch nhau 11°.

 


 

Câu hỏi 2 trang 84 KHTN lớp 7: Khi ở trên biển cả mênh mông, có cách nào để xác định chính xác hướng di chuyển của tàu thuyền?

Trả lời:

Người ta sử dụng la bàn (cấu tạo của la bàn có một kim nam châm gắn với một mặt chia độ) để xác định phương hướng di chuyển.

 


 

Luyện tập trang 85 KHTN lớp 7: Ở hình 16.3, B là vị trí của ngôi nhà. Hãy xác định hướng địa lí từ tâm la bàn đến B.

 

Trả lời:

Từ tâm của la bàn nối 1 đường thẳng đến điểm B.

 

Ví trí của điểm B: 240° hướng Tây Nam.


 

Vận dụng trang 85 KHTN lớp 7: Hãy sử dụng la bàn để tìm hướng cổng trường của em.

Trả lời:

Em tự thực hiện thông qua các bước sau:

+ Đặt la bàn trên mặt phẳng nằm ngang.

+ Khi kim nam châm la bàn ổn định (hướng nam bắc), xoay la bàn sao cho vạch số 0 ở chữ N trùng với cực từ bắc của kim nam châm.

+ Đọc số chỉ của vạch trên mặt chia độ gần nhất với hướng từ tâm la bàn đến vị trí của trường em.

 

 

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 – Cánh Diều

 

Phần 1. Chất và sự biến đổi của chất

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

 

 

 

 

 

Bài 16: Từ trường Trái Đất – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

Bài 16: Từ trường Trái Đất – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

 

Bài 16: Từ trường Trái Đất – Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều