Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Đọc lược đồ khí hậu

 

a) Nhiệt độ trung bình tháng 1 của các địa điểm

– Hà Nội: 140C – 180C.

– Huế: 180C – 200C.

– TP. Hồ Chí Minh: > 240C.

b) Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam

– Hà Nội thấp nhất, tiếp đến là Huế.

– TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất.

2. Đọc biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa

a) Chế độ nhiệt độ của các điểm

– Hà Nội nhiệt độ từ 18 – 300C.

– Pa-lec-mô nhiệt độ từ 10 – 250C.

– Hon-man nhiệt độ trung bình từ -34 – 80C.

b) Chế độ mưa của các điểm

– Hà Nội 

+ Mưa quanh năm, cao nhất từ tháng 5 -> tháng 9 trên 150mm.

+ Mưa lớn nhất là tháng 8 khoảng 300mm.

– Pa-lec-mô

+ Mưa ít, những tháng mưa nhiều nhất là từ tháng 10 -> tháng 2.

+ Lượng mưa lớn nhất là tháng 1, khoảng 120mm.

– Hon-man

+ Mưa rất ít, từ tháng 7 -> tháng 10.

+ Mưa nhiều nhất vào tháng 7 với khoảng 20mm.

+ Băng tuyết bao phủ quanh năm.

 

 

c) Xác định đới khí hậu

– Hà Nội: Nhiệt đới.

– Pa-lec-mô: Ôn đới.

– Hon-man: Hàn đới.


 

Câu hỏi trang 162 Địa Lí lớp 6: Đọc hình 16.1, hãy:

a. So sánh nhiệt độ trung bình tháng 1 của các địa điểm: Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh

b. Nhận xét về nhiệt độ trung bình tháng 1 của nước ta.

 

Lời giải:

a. Nhiệt độ trung bình tháng 1 của 3 địa điểm:

– Thấp nhất là Hà Nội: từ 140C – 180C

– Cao trung bình là Huế: từ 200C – 240C

– Cao nhất là TP. Hồ Chí Minh: trên 240C.

b. Nhận xét:

Nhiệt độ trung bình tháng 1 có sự tăng dần từ Bắc vào Nam.

Câu hỏi trang 163 Địa Lí lớp 6: Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa ở các địa điểm Hà Nội (Việt Nam), Pa-lec-mô (I-ta-li-a), Hon-man (Ca-na-đa) đưới đây, hãy:

a) Nhận xét về chế độ nhiệt của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

b) Nhận xét về chế độ mưa của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

c) Xác định các đới khí hậu của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

 

 

Lời giải:

a. Nhận xét:

Chế độ nhiệt độ của 3 địa điểm có sự khác nhau:

– Hà Nội nhiệt độ từ 180C đến 300C

– Pa-lec-mô nhiệt độ từ 100C đến 250C

– Hon-man nhiệt độ trung bình từ -250C đến 80C

b. Nhận xét:

Chế độ mưa của 3 địa điểm có sự khác nhau:

– Hà Nội có lượng mưa lớn, quanh năm, cao nhất từ tháng 5 đến tháng 9 trên 150mm.

– Pa-lec-mô có lượng mưa ít, những tháng mưa nhiều nhất là từ tháng 10 đến tháng 2 với khoảng 100mm.

– Hon -man mưa rất ít, tập trung từ tháng 6 đến tháng 10 dưới 20mm, các tháng còn lại là tuyết rơi.

c. Xác định đới khí hậu:

– Hà Nội: Nhiệt đới.

– Pa-lec-mô: Ôn đới.

– Hon-man: Hàn đới.

 

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Địa Lí 6 – Cánh Diều