Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi mở đầu trang 133 Bài 16 Địa Lí lớp 7: Bắc Mỹ là một trong những khu vực phát triển nhất trên thế giới nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú và trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến. Bắc Mỹ đã khai thác tự nhiên bền vững như thế nào? Khu vực này có những trung tâm kinh tế quan trọng nào? Chúng phân bố ở đâu?

Trả lời:

Bắc Mỹ khai thác tự nhiên bền vững như khai thác tài nguyên đất gồm đa canh và xen canh, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và sản xuất nông-lâm kết hợp.

Các trung tâm kinh tế quan trọng: Niu-Yooc, Si-ca-gô, Phi-la-đen-phi-a, Tô-rôn-tô, Môn-trê-an, At-lan-ta,Niu Oóc-lin, Hiu-xtơn, Lôt An-giơ-let, Xan Phran-xi-xcô,…

Các trung tâm này tập trung ở ba khu vực chính: Đông Bắc Hoa Kỳ, Đông Nam Ca-na-đa, Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ, Tây Nam Hoa Kỳ.


 

Câu hỏi trang 133 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.1, hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ.

 

Trả lời:

Bắc Mỹ đang áp dụng phương thức khai thác tài nguyên đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm:

– Đa canh và luân canh: giúp giảm trừ được sâu bệnh, tăng độ phì của đất và giảm xói mòn đất.

– Bảo vệ tài nguyên đất: trồng cây che phủ, bón phân hữu cơ, giảm cày xới đất,..

– Kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và sản xuất nông-lâm kết hợp để cây trồng cung cấp thức ăn tại chỗ cho vật nuôi, vật nuôi cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng. Sản xuất nông-lâm kết hợp để cây rừng vừa bảo vệ đất, giữ nước, tạo bóng râm và nơi trú ẩn cho vật nuôi, vừa đem lại thu nhập cho nông dân.


 

Câu hỏi trang 134 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ.

 

Trả lời:

Rừng được khai thác dần trong một thời gian dài để có thể tái sinh tự nhiên. Rừng cũng được khai thác bằng phương pháp chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng.


 

Câu hỏi trang 135 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ.

 

Trả lời:

Khoáng sản được khai thác trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài nguyên, nhu cầu sử dụng trong nước, các tác động kinh tế – xã hội và môi trường. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác hiệu quả, giảm thiểu tối đa thất thoát và tổn hại môi trường. Chú trọng sử dụng tiết kiệm tài nguyên hạn chế xuất khẩu nguyên, nhiên liệu thô sơ phát triển vật liệu thay thế và năng lượng tái tạo ( từ gió, Mặt Trời).


 

Câu hỏi trang 135 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp quan trọng của trung tâm này.

 

Trả lời:

Các trung tâm kinh tế quan trọng: Niu-Yooc, Si-ca-gô, Phi-la-đen-phi-a, Tô-rôn-tô, Môn-trê-an, At-lan-ta, Niu Oóc-lin, Hiu-xtơn, Lôt An-giơ-let, Xan Phran-xi-xcô,…

Các trung tâm này tập trung ở ba khu vực chính: Đông Bắc Hoa Kỳ, Đông Nam Ca-na-đa, Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ, Tây Nam Hoa Kỳ.

Các ngành công nghiệp quan trọng ở một số trung tâm: cơ khí, chế tạo máy bay, điện tử, luyện kim màu, hóa chất,…


 

Luyện tập 1 trang 135 Địa Lí lớp 7: Hãy lựa chọn và phân tích phương thức khai thác bền vững của một trong những tài nguyên (đất, rừng, khoáng sản) ở Bắc Mỹ.

Trả lời:

Bắc Mỹ đang áp dụng phương thức khai thác tài nguyên đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm:

– Đa canh và luân canh: giúp giảm trừ được sâu bệnh, tăng độ phì của đất và giảm xói mòn đất.

– Bảo vệ tài nguyên đất: trồng cây che phủ, bón phân hữu cơ, giảm cày xới đất,..

– Kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và sản xuất nông-lâm kết hợp để cây trồng cung cấp thức ăn tại chỗ cho vật nuôi, vật nuôi cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng. Sản xuất nông-lâm kết hợp để cây rừng vừa bảo vệ đất, giữ nước, tạo bóng râm và nơi trú ẩn cho vật nuôi, vừa đem lại thu nhập cho nông dân.


 

Vận dụng 2 trang 135 Địa Lí lớp 7: Hãy thu thập thông tin về phương thức khai thác theo hướng bền vững tài nguyên rừng hoặc khoáng sản ở Việt Nam.

Trả lời:

Sử dụng các công cụ kinh tế, hành chính và chế tài pháp luật thực hiện có hiệu quả Luật Khoáng sản. Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên khoáng sản từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng quy hoạch thống nhất sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tổ chức trình tự khai thác mỏ một cách hợp lý, tránh tình trạng mỏ dễ làm trước, mỏ khó bỏ lại; tăng đầu tư cho khâu phục hồi, tái tạo và và cải thiện môi trường sinh thái ở các địa bàn khai thác mỏ.

Đổi mới công nghệ khai thác, sàng tuyển và chế biến để tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường. Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng các loại quặng có hàm lượng thấp, góp phần giảm thiểu tối đa khối lượng đất đá thải; thu hẹp diện tích bãi thải; thu hồi các chất hữu ích từ các bãi thải quặng vừa làm sạch môi trường lại vừa tránh được lãng phí tài nguyên.

 

 

 

 

 

 

Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều