Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Luyện tập 1 trang 76 Tin học lớp 7: Tìm hiểu chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

Theo em, phần mềm trình chiếu cung cấp những chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Cung cấp công cụ tạo bài trình chiếu dưới dạng điện tử và lưu trên máy tính.

B. Tính toán và thống kê.

C. Trình chiếu nội dung trang chiếu ra toàn bộ màn hình.

D. Tạo các hiệu ứng để hiển thị nội dung lên màn hình một cách sinh động.

E. Cung cấp công cụ tìm kiếm và thay thế các đoạn văn bản.

F. Cung cấp công cụ để dễ dàng thể hiện nội dung phân cấp từ khái quát đến chi tiết dần.

G. Cung cấp thư viện các mẫu trình bày đa dạng.

Phần mềm trình chiếu được sử dụng để tạo bài trình chiếu với nội dung ngắn gọn, rõ ràng và được trình bày sinh động, hấp dẫn.

Trả lời:

Những chức năng của bài trình chiếu:

A. Cung cấp công cụ tạo bài trình chiếu dưới dạng điện tử và lưu trên máy tính.

C. Trình chiếu nội dung trang chiếu ra toàn bộ màn hình.

D. Tạo các hiệu ứng để hiển thị nội dung lên màn hình một cách sinh động.

F. Cung cấp công cụ để dễ dàng thể hiện nội dung phân cấp từ khái quát đến chi tiết dần.

G. Cung cấp thư viện các mẫu trình bày đa dạng.


 

Vận dụng trang 77 Tin học 7: Để sản phẩm của Bài 2 được trình chiếu trong 5 phút, em hãy đặt thời gian tự động chuyển trang chiếu cho bài trình chiếu đó

Trả lời:

Cách đặt thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

Bước 1. Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

Bước 2. Chọn dải lệnh Transitions, trong nhóm Transitions to This Slide chọn một kiểu hiệu ứng trong danh mục.

Bước 3. Chọn lệnh Effect Options và tùy chọn thêm cho kiểu hiệu ứng vừa chọn ở Bước 2 (chọn Horizontal hoặc Vertical).

Bước 4. Chọn nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng Transitions.

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Bài 15: Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều