Bài 15: Khóa lưỡng phân – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 15: Khóa lưỡng phân – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 15: Khóa lưỡng phân – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

I. Sử dụng khóa lưỡng phân trong phân loại sinh vật

Khóa lưỡng phân dùng để phân chia các sinh vật thành từng nhóm, dựa trên sự giống hoặc khác nhau ở mỗi đặc điểm của sinh vật.

Các bước

Đặc điểm

Tên động vật

1a
1b

Sống dưới nước
Sống trên cạn(Đi tới bước 2)

2a
2b

Có tai lớnThỏ
Có tai nhỏ(Đi tới bước 3)

3a
3b

Không thể sủaMèo
Có thể sủaChó

Khóa lưỡng phân dùng để phân loại: mèo, chó, thỏ, cá

Các bước thực hiện khóa lưỡng phân:

– Bước 1a và 1b: Chia động vật thành hai nhóm: động vật sống trên cạn và động vật sống dưới nước. Đối chiếu trên hình ta sẽ nhận ra động vật sống dưới nước là cá vàng.

– Bước 2a và 2b: Chia nhóm động vật sống trên cạn thành hai nhóm: động vật có tai nhỏ và động vật có tai lớn. Nhận ra được động vật sống trên cạn, tai lớn là thỏ.

– Bước 3a và 3b: Nhận ra động vật sống trên cạn, có tai nhỏ gồm có: động vật không thể sủa là mèo và động vật có thể sủa là chó.

Đặc điểm của sinh vật được sử dụng để phân loại động vật trong khóa lưỡng phân trên:

– Môi trường sống của động vật.

– Kích thước tai động vật.

– Khả năng sủa của động vật.

II. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

– Chuẩn bị: Giấy, bút, kính lúp cầm tay.

– Tiến hành:

Nhận biết các cây trong vườn

+ Lập danh sách các cây trong vườn (nên chọn ít nhất 4 cây).

+ Phân chia các cây có đặc điểm giống nhau thành từng nhóm.

Xây dựng cây phân loại

Dựa vào đặc điểm giống nhau, phân chia các cây thành từng nhóm theo gợi ý sau.

Xây dựng khóa lưỡng phân

Dựa trên cây phân loại, xây dựng khóa lưỡng phân theo bảng gợi ý.

Các bước

Đặc điểm

Tên động vật

1a
1b

Đặc điểm của nhóm 1

?

Đặc điểm của nhóm 2

(Đi tới bước 2)

2a
2b

?

?

?

(Đi tới bước 3)

3a
3b

?

?

?

?

Báo cáo

Trình bày khóa lưỡng phân của em với các bạn trong lớp.

Các cây trong vườn trường

+ Thân gỗ: xà cừ, xoài, sấu, hoa sữa.

+ Thân cột: dừa.

+ Thân bò: cỏ mần trầu, rau  má.

Xây dựng cây phân loại

Xây dựng khóa lưỡng phân

Các bước

Đặc điểm

Tên cây

1a

1b

Cây thân gỗ(Đi tới bước 2)
Cây thân bò(Đi tới bước 3)
2a

2b

Lá mọc vòngHoa sữa
Lá mọc cáchSấu
3a

3b

Gân lá song songCỏ mần trầu
Gân lá hình mạngRau má

 


 

Mở đầu trang 89 KHTN lớp 6: Em hãy giúp hai bạn ở hình 15.1 phân chia các loại đồ vật thành từng nhóm theo màu sắc và hình dạng.

 

Trả lời:

Nhóm

Đặc điểm

123
Màu sắcMàu đỏMàu xanh láMàu vàng
Hình dạngHình trònHình vuôngHình tam giác

 

Hình thành kiến thức, kĩ năng trang 90 KHTN lớp 6: Những đặc điểm nào của sinh vật đã được sử dụng để phân loại động vật trong khóa lưỡng phân trên?

 

Trả lời:

Đặc điểm được sử dụng để phân loại động vật theo khóa lưỡng phân trên là:

– Môi trường sống

– Đặc điểm tai

– Khả năng sủa


 

Luyện tập trang 90 KHTN lớp 6: Hãy hoàn thiện khóa lưỡng phân (bảng 15.2 để xác định tên mỗi loài cây, dựa vào đặc điểm lá cây trong hình 15.3.

 

Trả lời:

Các bướcĐặc điểmTên cây
1a

1b

Lá không xẻ thành nhiều thùyLá bèo nhật bản, lá cây ô rô
Lá xẻ thành nhiều thùy hoặc lá xẻ thành nhiều lá conLá cây sắn, lá cây hoa hồng
2a

2b

Lá có mép lá nhẵnLá bèo nhật bản
Lá có mép răng cưaLá cây ô rô
3a

3b

Lá xẻ thành nhiều thùy, các thùy xẻ sâuLá cây sắn
Lá xẻ thành nhiều thùy là những lá con, xếp dọc hai bên cuốn láLá cây hoa hồng

 


Câu hỏi trang 91 KHTN lớp 6: Xây dựng khóa lưỡng phân một số loại cây có trong vườn trường (hoặc công viên)

Trả lời:

– Các cây được chọn: Cây bàng, cây phượng vĩ, cây tóc tiên, cây mười giờ

– Sơ đồ phân loại:

 

– Khóa lưỡng phân đùng để phân loại cây:

Các bướcĐặc điểmTên cây
1a

1b

Cây thân gỗCây bàng, cây phượng vĩ
Cây thân thảoCây tóc tiên, cây mười giờ
2a

2b

Cây lá đơnCây bàng
Cây lá képCây phượng vĩ
3a

3b

Cây lá mọng nướcCây mười giờ
Lá cây hình dải dàiCây tóc tiên

 

 

 

Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Phần 3: Vật sống

Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Phần 5: Trái đất và bầu trời

 

 

 

Bài 15: Khóa lưỡng phân – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

Bài 15: Khóa lưỡng phân – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 15: Khóa lưỡng phân – Khoa học tự nhiên 6 – Cánh Diều