Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Câu hỏi mở đầu trang 131 Bài 15 Địa Lí lớp 7: Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư, có thành phần chủng tộc đa dạng và có mức độ đô thị hóa rất cao. Vì sao nhập cư, chủng tộc và đô thị hóa là những vấn đề luôn được quan tâm ở Bắc Mỹ?

Trả lời:

Nhập cư, chủng tộc và đô thị hóa là những vấn đề luôn được quan tâm ở Bắc Mỹ do quá trình nhập cư ảnh hưởng rất lớn đến sự đa dạng chủng tộc gây ra tình trạng bất đồng văn hóa, nạn phân biệt chủng tộc,… Quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh gây ảnh hưởng lớn đến sử dụng năng lượng và tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.


 

Câu hỏi trang 131 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin, hãy:

– Nêu các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ. Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bắc Mỹ.

– Cho biết vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng.

Trả lời:

– Các dòng nhập cư nhập vào Bắc Mỹ: người da trắng gốc Âu (Anh, Pháp, Đức và Hà Lan) thuộc chủng tộc Ơ-rơ-pê-ô-it, người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi, châu Á, khu vực Trung và Nam Mỹ.

– Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn cho Bắc Mỹ là:

+ Thuận lợi: giúp giảm thiểu tình trạng thiếu lao động, đem lại sự đa dạng và phong phú về văn hóa ở Bắc Mỹ.

+ Khó khăn: xảy ra tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và gia tăng các chi phí về dịch vụ giáo dục, y tế, và điều kiện sống.

– Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng do có lịch sử nhập cư lâu dài.


 

Câu hỏi trang 132 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 15, hãy giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới.

Đọc thông tin và quan sát hình 15, giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới

Trả lời:

Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới là do:

+ khoảng 82% (2019) dân cư Bắc Mỹ sống ở các đô thị.

+ Các thành phố ở Bắc Mỹ phát triển rất nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa và sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ.


 

Luyện tập 1 trang 132 Địa Lí lớp 7: Vì sao nói Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư?

Trả lời:

Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư vì:

-Là nơi tập trung tất cả các chủng tộc trên thế giới.

-Thành phần chủng tộc đa dạng, đại bộ phận dân cư châu Mĩ là người nhập cư.

-Trước thế kỉ XVI, có người Anh-điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít (người da vàng) sinh sống.


 

Luyện tập 2 trang 132 Địa Lí lớp 7: Dựa vào hình 15, hãy kể tên và nhận xét sự phân bố các đô thị từ 5 triệu dân trở lên ở Bắc Mỹ?

Trả lời:

Các đô thị từ 5 triệu dân trở lên ở Bắc Mỹ: Lôt An-giơ-let, Niu Yooc, Si-ca-gô, Đa-lat, At-lan-ta, Tô-rôn-tô, Oa-sinh-tơn,…

Nhận xét:

Phần lớn các đô thị lớn nằm ở vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương, nối tiếp nhau tạo thành hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

Các đô thị mới hình thành duyên hải Thái Bình Dương và phía Nam Hoa Kỳ.

Vào sâu trong nội địa mạng lưới đô thị thưa thớt.


 

Vận dụng 3 trang 132 Địa Lí lớp 7: Vì sao càng vào sâu trong nội địa Bắc Mỹ thì mạng lưới đô thị càng thưa thớt.

Trả lời:

Do ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, … nên càng vào sâu trong nội địa mạng lưới đô thị càng thưa thớt.

 

 

 

 

 

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều

 

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ – Địa Lí 7 – Cánh Diều