Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

Khởi động trang 76 SGK Tin học 4: Ở bài 13, em đã sử dụng lệnh trong các nhóm lệnh Hiển thị, sự kiện để điều khiển chú mèo kể chuyện theo từng bước. Em đã biết cách thay nhân vật chú mèo bằng nhân vật khác mà em yêu thích hay chưa? Làm thế nào để điều khiển nhân vật di chuyển trên sân khấu?

Trả lời

Em chưa biết thay nhân vật chú mèo bằng nhân vật khác. Em sử dụng các phím mũi tên để di chuyển nhân vật trên sân khấu.

1. Tạo chương trình điều khiển nhân vật đi trên sân khấu

 

Khám phá 1 trang 78 SGK Tin học lớp 4: Em hãy ghép các câu lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa tương ứng ở cột bên phải

 

Trả lời

1_A; 2_C; 3_B

Khám phá 2 trang 78 SGK Tin học lớp 4: Em hãy hoàn thiện chương trình ở bảng 1 để điều khiển cô bọ di chuyển theo các cạnh của hình vuông

 

Trong chương trình ở bảng 1 em vừa hoàn thiện, nếu thay các lệnh     bằng   thì cô bọ sẽ di chuyển như thế nào?

Trả lời

– Chương trình tham khảo

 

Trong chương trình em vừa hoàn thiện, nếu thay các lệnh    bằng   thì cô bọ sẽ di chuyển cùng chiều kim đồng hồ.

2. Tạo chương trình điều khiển chú cá bơi dưới nước

 

Khám phá 1 trang 80 SGK Tin học lớp 4: Hãy ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa tương ứng ở cột bên phải.

 

Trả lời

1_b; 2_a

Khám phá 2 trang 80 SGK Tin học lớp 4: Với chương trình ở bảng 2, chú cá chỉ di chuyển một lần, sau đó dừng lại. Để chú cá di chuyển nhiều lần, theo em lệnh nào được thêm nhiều lần vào chương trình.

Trả lời

Để chú cá di chuyển nhiều lần, theo em có thể bổ sung thêm nhiều lệnh di chuyển hoặc đặt lệnh di chuyển vào vòng lặp. Chương trình tham khảo như sau:

 

 

Luyện tập 1 trang 81 SGK Tin học lớp 4: Hãy nêu các việc cần thực hiện để tạo chương trình điều khiển cô bọ cánh cứng di chuyển hướng xuống dưới rồi trở về vị trí xuất phát (theo các cạnh của hình chữ nhật).

Trả lời

Các việc cần thực hiện là:

– Xóa nhân vật mèo và thêm nhân vật bọ cách cứng.

– Lập trình cho nhân vật bọ cánh cứng theo các bước sau:

Bước 1: Chọn nhóm lệnh sự kiện, kéo thả lệnh   vào khu vực chương trình

Bước 2: Chọn nhóm lệnh chuyển động, kéo thả lệnh   vào cửa sổ lệnh, ghép với lệnh ở bước1 và thay số bước thành 100

Bước 3: Chọn nhóm lệnh điều khiển, kéo thả và lắm ghép lệnh   vào khối lệnh trong khu vực chương trình

Bước 4: Chọn nhóm lệnh chuyển động, kéo thả, lắp ghép lệnh xoay 90 độ

Lặp lại từ bước 2 đến bước 4 thêm 3 lần nữa.

Chương trình tham khảo

 

Luyện tập 2 trang 81 SGK Tin học lớp 4: Nêu các việc cần thực hiện để tạo chương trình điều khiển chú cá bơi dưới nước.

Trả lời

Các bước cần thực hiện để tạo chương trình điều khiển chú cá bơi dưới nước:

– Kích hoạt phần mềm Scratch.

– Xóa nhân vật mèo và thêm nhân vật cá

– Đổi phông nền thành dưới nước

– Lập trình cho nhân vật cá:

Chương trình tham khảo

 

 

Vận dụng trang 81 SGK Tin học 4: Hãy trao đổi với bạn để đề xuất một ý tưởng. Sau đó tạo và chạy chương trình diễn tả ý tưởng của em.

Trả lời

Chương trình tham khảo: Mèo bắt chuột: Em dùng con trỏ để điều khiển Mèo di chuyển. Chuột xuất hiện ở các vị trí ngẫu nhiên và lướt với tốc độ 0.3 giây. Mèo bắt được chuột thì cộng 5 điểm. Mèo chạm chó săn thì trừ 3 điểm. Khi điểm lớn hơn 200 thì xuất hiện chữ YOU WIN.

 

 

 

 

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 

 

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 

 

 

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

 

 

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo