Bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản – Công nghệ 7 – Cánh Diều

 

1. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản

– Môi trường nước có vai trò rất quan trọng đối với các loài thủy sản, khi nước bị ô nhiễm sẽ gây tác động xấu đến đời sống của chúng.

– Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nuôi thủy sản: chất thải của hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, …

– Biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản:

+ Xử lí các nguồn nước thải

+ Kiểm soát môi trường nuôi thủy sản

2. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

– Nguồn lợi thủy sản bao gồm tất cả các sinh vật trong nguồn nước tự nhiên có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí.

– Các khu vực cần được bảo vệ: nơi tập trung các loài thủy sản và môi trường sống của chúng; khu vực tập trung con non sinh sống, đường di cư của các loài thủy sản.

– Biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

+ Khai thác thuỷ sản hợp lí.

+ Tái tạo nguồn lợi thuỷ sản thả tôm, cá giống vào môi trường tự nhiên, trồng san hô.

+ Bảo vệ đường di cư của các loài thuỷ sản không dùng đăng chắn khai thác cá trên sông, xây dựng đường dẫn đề cá vượt đập thuỷ điện.

+ Bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản: không xả thải chất độc hại vào môi trường tự nhiên

+ Bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển các khu bảo tồn nội địa.


 

Mở đầu trang 72 Bài 14 Công nghệ lớp 7: Em hãy quan sát Hình 14.1 và nêu hậu quả của hiện tượng ô nhiễm môi trường nước.

 

Trả lời:

Hậu quả của hiện tượng ô nhiễm môi trường nước:

– Hình 14.1a: Ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, nguồn nước trong sinh hoạt
– Hình 14.1b: Ảnh hưởng đến môi trường đất đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt
– Hình 14.1c: Ảnh hưởng đến các sinh vật dưới nước: cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt nước


 

Câu hỏi trang 72 Công nghệ lớp 7: Vì sao cần bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?

Trả lời:

Cần bảo vệ môi trường nuôi thủy sản vì: môi trường nước có vai trò rất quan trọng đối với các loại thủy sản, khi nước bị ô nhiễm sẽ gây tác động xấu đến đời sống của chúng.


 

Câu hỏi trang 72 Công nghệ lớp 7: Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.

Trả lời:

Các biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản:

– Xử lí các nguồn nước thải

– Kiểm soát môi trường nuôi thủy sản

+ Thực hiện chế độ ăn hợp lí cho động vật thuỷ sản

+ Sử dụng ao lắng; các tạp chất được lắng đọng dưới đáy ao, nước sạch ở phần trên được sử dụng để nuôi thuỷ sản.

+ Sử dụng chế phẩm sinh học gồm một số loại vi sinh vật có lợi để phân huỷ chất thải rắn trong ao nuôi thuỷ sản.

+ Lọc sinh học, sử dụng các vi khuẩn có lợi để chuyển hoả nitrogen từ dạng độc sang dạng không độc.

+ Sử dụng thực vật thuỷ sinh vi tảo, rong biển, cây thuỷ sinh có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng trong nước thải

+ Sử dụng hóa chất có thể sử dụng chlorine với nồng độ 2% để diệt khuẩn.


 

Luyện tập trang 73 Công nghệ lớp 7: Em hãy phân loại các biện pháp xử lí môi trường nước theo mẫu Bảng 14.1

Trả lời:

Biện pháp 

Cơ học

Phương pháp

Sinh học

Hóa học
Sử dụng ao lắngX
Sử dụng chế phẩm sinh họcX
Lọc sinh họcX
Sử dụng thực vật thủy sinhX
Sử dụng chiorineX

 

 


 

Câu hỏi 1 trang 73 Công nghệ lớp 7: Nguồn lợi thủy sản là gì? Vì sao cần bảo vệ nguồn lợi thủy sản?

Trả lời:

– Nguồn lợi thủy sản là: bao gồm tất cả sinh vật trong nguồn nước tự nhiên có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí.

– Cần bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì: nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm do khai thác thủy sản quá mức, sử dụng ngư cụ cấm, khai thác thủy sản mang tính hủy diệt (mìn, kích điện), xả thải gây ô nhiễm môi trường sống của các loại thủy sản, chặn đường di cư của các loại thủy sản.


 

Câu hỏi 2 trang 73 Công nghệ lớp 7: Các khu vực nào cần được bảo vệ?

Trả lời:

Các khu vực cần được bảo vệ bao gồm: nơi tập trung các loài thủy sản và môi trường sống của chúng, khu vực tập trung sinh sản (bãi đẻ), khu vực tập trung con non sinh sống (bãi ương giống), đường di cư của các loài thủy sản.


 

Luyện tập trang 73 Công nghệ lớp 7: Em hãy nêu tên các khu vực cần, được bảo vệ trong Hình 14.3

 

Trả lời:

Tên các khu vực cần được bảo vệ trong hình 14.3:

+ Hình 14.3a: Sông suối

+ Hình 14.3b: Sâu trong lòng đại dương

+ Hình 14.3c: Bãi biển

+ Hình 14.3d: Biển


 

Câu hỏi trang 74 Công nghệ lớp 7: Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cần thực hiện những biện pháp nào?

Trả lời:

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cần thực hiện những biện pháp:

+ Khai thác thuỷ sản hợp lí.

+ Tái tạo nguồn lợi thuỷ sản thả tôm, cá giống vào môi trường tự nhiên, trồng san hô.

+ Bảo vệ đường di cư của các loài thuỷ sản không dùng đăng chắn khai thác cá trên sông, xây dựng đường dẫn đề cá vượt đập thuỷ điện.

+ Bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản: không xả thải chất độc hại vào môi trường tự nhiên

+ Bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển các khu bảo tồn nội địa.


 

Luyện tập trang 74 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 14.5 và cho biết:

 

Hoạt động nào gây suy giảm nguồn lợi thủy sản?

Hoạt động nào bảo vệ nguồn lợi thủy sản?

Trả lời:

– Hoạt động gây suy giảm nguồn lợi thủy sản: Hình c; Hình e

– Hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Hình a + Hình b + Hình d+ Hình g


 

Vận dụng trang 74 Công nghệ lớp 7: Hãy nêu những hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản của người dân ở địa phương em.

Trả lời:

Những hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản của người dân ở địa phương em:

+ Khai thác thủy sản hợp lí.

+ Thả tôm, cá giống vào môi trường tự nhiên

+ Tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường.

+ Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật về nuôi trồng Thuỷ sản để người nuôi trồng áp dụng trong nuôi trồng.

 

 

 

Giải bài tập Công Nghệ 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản – Công nghệ 7 – Cánh Diều

Bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản – Công nghệ 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản – Công nghệ 7 – Cánh Diều