Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Vận dụng 1 trang 72 Tin học 7: Em hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu một bài học thuộc môn học em yêu thích, sau đó đổi màu chữ và màu nền các trang chiếu mà em muốn

Trả lời:

Các bước thực hành một bài trình chiếu

Bước 1. Mở ứng dụng trình chiếu và tạo một trang mới.

Bước 2. Tìm nội dung để tạo bài trình chiếu

Bước 3. Định dạng trang trình chiếu.

Cách dạng bài trình chiếu

– Đổi màu chữ:

Đầu tiên chọn nội dung cần tô màu, sau đó vào hộp thoại Font nháy chuột chọn vào chữ A (màu chữ) để đổi màu.

 

Hình 1: Hộp thoại Font

– Thay đổi màu nền:

Bước 1. Chọn trang chiếu cần điều chỉnh màu nền. Sau đó Nháy chuột phải và chọn Format Backgroud sẽ xuất hiện cửa sổ (Hình 13.2) bên phải.

Bước 2. Nhấn chuột phải vào trang chiếu được chọn ở cột bên trái, chọn Format Background.

Bước 3. Tại cửa sổ Format Background: Trong mục Fill chọn Solid fill, sau đó tại mục Color chọn màu nền trong bảng Theme Color.

 


 

Vận dụng 2 trang 72 Tin học 7: Em hãy chèn thêm một số hình ảnh phù hợp và định dạng lại các trang chiếu cho bài trình chiếu ở câu 1

Trả lời:

Chèn hình ảnh vào bài trình chiếu

Bước 1. Tìm hình ảnh phù hợp với nội dung và tải về máy tính.

Bước 2. Vào thẻ Insert sau đó chọn Picture hoặc Online Picture.

 

Hình: Thêm ảnh vào trang trình chiếu

Bước 3. Chọn ảnh đã lưu trong máy và nháy chọn lệnh Insert.

 

 

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 13: Thực hành định dạng trang chiếu – Tin Học 7 – Cánh Diều