Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

 

Câu hỏi trang 48 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Hãy nêu những điều em biết về thủ đô Hà Nội.

Lời giải:

– Chia sẻ hiểu biết về Hà Nội:

+ Hà Nội nằm ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp với nhiều tỉnh.

+ Trong lịch sử, Hà Nội có tên là Thăng Long, từng là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến như: Lý, Trần, Hậu Lê.

+ Hiện nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Khám phá (trang 48, 50, 51)

1. Vị trí địa lí

Câu hỏi trang 48 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4:

Quan sát hình 1, em hãy xác định vị trí của Thăng Long – Hà Nội.

– Dựa vào thông tin trong Chiếu dời đô, em hãy:

+ Miêu tả vùng đất Đại La.

+ Cho biết tại sao vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô.

 

Lời giải:

– Vị trí: Thăng Long – Hà Nội nằm ở trung tâm của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

– Miêu tả vùng đất Đại la:

+  Thành Đại La “ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh”.

+ Thành Đại La là nơi thắng địa, là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.

– Vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô, vì: Thành Đại La có vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.

2. Lịch sử Thăng Long – Hà Nội

a) Tên gọi

Câu hỏi trang 50 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Đọc thông tin, em hãy cho biết Hà Nội còn có những tên gọi nào khác.

Lời giải:

– Từ khi hình thành đến nay, Hà Nội đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau: Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh và Bắc Thành.

– Năm 1831, vua Minh Mạng thành lập tỉnh Hà Nội.

– Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Hà Nội được chọn làm Thủ đô.

b) Một số câu chuyện, sự kiện về lịch sử Thăng Long – Hà Nội

Câu hỏi trang 50 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình từ 3 đến 6, em hãy trình bày một số câu chuyện, sự kiện gắn với lịch sử của Thăng Long – Hà Nội.

 

Lời giải:

– Một số câu chuyện, sự kiện gắn với lịch sử của Thăng Long – Hà Nội:

+ Thăng Long tứ trấn

+ Sự tích Hồ Gươm

+ Tổng đốc Hoàng Diệu

+ Nhân dân Hà Nội đánh Mỹ.

3. Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của đất nước

Câu hỏi trang 51 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Quan sát các hình từ 7 đến 12, em hãy cho biết Thủ đô Hà Nội có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của đất nước.

 

Lời giải:

– Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị quan trọng, nơi đặt trụ sở của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của quốc gia.

– Hà Nội còn là trung tâm kinh tế với sự đa dạng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao,… và tập trung nhiều cơ quan quan trọng về văn hoá, giáo dục của cả nước.

Luyện tập 1 trang 52 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Em hãy chọn phương án đúng và ghi vào vở các tên gọi khác của Thăng Long – Hà Nội.

Lời giải:

– Các tên gọi khác của Thăng Long – Hà Nội là: Đại La; Đông Đô; Bắc Thành

Vận dụng 1 trang 52 SGK Lịch Sử và Địa Lí 4: Quan sát các hình 13, 14, 15, em hãy cho biết các bạn học sinh đã tham gia những hoạt động nào để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long – Hà Nội.

 

Lời giải:

– Những hoạt động mà các bạn học sinh tham gia để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long – Hà Nội là:

+ Tham quan di tích lịch sử – văn hóa.

+ Tìm hiểu văn hoá truyền thống của vùng đất Thăng Long – Hà Nội.

+ Vẽ tranh tuyên truyền về lịch sử – văn hóa của vùng đất Thăng Long – Hà Nội.

 

 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo

 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội – Lịch Sử và Địa Lí 4 – Chân trời sáng tạo