Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

Khởi động trang 48 SGK Tin học lớp 4: Em hãy quán sát và cho biết trang chiếu ở Hình 1a hay hình 1b đẹp hơn. Tại sao?

 

Trả lời

Hình 1b đẹp hơn vì văn bản được trình bày đẹp hơn, nổi bật hơn.

1. Định dạng văn bản trên trang chiếu

 

Khám phá 1 trang 50 SGK Tin học lớp 4: Trong bảng 1, em hãy ghép nút lệnh ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải

Trả lời

1_C, 2_A, 3_B

Khám phá 2 trang 50 SGK Tin học lớp 4: Nêu các bước để thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ của văn bản trên trang chiếu?

Trả lời

B1: Chọn phần văn bản cần định dạng

B2: Chọn thẻ Home

B3: Chọn, phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ trên nhóm lệnh Font

 

– Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh font color để mở bảng màu

– Chọn màu chữ phù hợp

– Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh font size để mở danh sách cỡ chữ.

Khám phá 3 trang 50 SGK Tin học lớp 4: Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự để thay đổi kích thước khung văn bản.

A. Di chuyển con trỏ chuột vào một trong các nút tròn để con trỏ chuột chuyển thành dạng  hoặc

B. Kéo thả chuột để thay đổi kích thước khung văn bản

C. Nháy chuột vào trong khung văn bản, xuất hiện đường viền khung có 8 nút tròn xung quanh

Trả lời

C. Nháy chuột vào trong khung văn bản, xuất hiện đường viền khung có 8 nút tròn xung quanh

A. Di chuyển con trỏ chuột vào một trong các nút tròn để con trỏ chuột chuyển thành dạng  hoặc

B. Kéo thả chuột để thay đổi kích thước khung văn bản

Khám phá 4 trang 50 SGK Tin học lớp 4: Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để di chuyển khung văn bản trên trang chiếu

A. Kéo thả chuột để thay đổi vị trí khung văn bản

B. Di chuyển con trỏ chuột vào đường viền khung văn bản, con trỏ chuột có dạng

Trả lời

B. Di chuyển con trỏ chuột vào đường viền khung văn bản, con trỏ chuột có dạng

A. Kéo thả chuột để thay đổi vị trí khung văn bản

2. Tạo hiệu ứng chuyển trang

Khám phá trang 52 SGK Tin học lớp 4: Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để tạo cùng một hiệu ứng chuyển trang trong bài trình chiếu.

A. Chọn thẻ transition

B. Chọn apply to all

C. Chọn trang chiếu

D. Chọn hiệu ứng chuyển trang

Trả lời

C. Chọn trang chiếu

A. Chọn thẻ transition

D. Chọn hiệu ứng chuyển trang

B. Chọn apply to all

 

Luyện tập 1 trang 52 SGK Tin học lớp 4: Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

A. Sử dụng hiệu ứng chuyển trang giúp bài trình chiếu sinh động, ấn tượng và hấp dẫn hơn.

B. Định dạng văn bản để giúp trang chiếu rõ ràng, sinh động và đẹp hơn

C. Có thể áp dụng đồng thời nhiều hiệu ứng chuyển trang cho một trang chiếu

D. Phải tạo cùng một hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các trang chiếu

E. Có thể thay đổi kích thước vị trí khung văn bản, hình ảnh để trang chiếu được trình bày hợp lí, hài hòa

Trả lời

A. Sử dụng hiệu ứng chuyển trang giúp bài trình chiếu sinh động, ấn tượng và hấp dẫn hơn_ Đúng

B. Định dạng văn bản để giúp trang chiếu rõ ràng, sinh động và đẹp hơn_ Đúng

C. Có thể áp dụng đồng thời nhiều hiệu ứng chuyển trang cho một trang chiếu_Sai

D. Phải tạo cùng một hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các trang chiếu_Sai

E. Có thể thay đổi kích thước vị trí khung văn bản, hình ảnh để trang chiếu được trình bày hợp lí, hài hòa_Đúng

 

Thực hành trang 52 SGK Tin học lớp 4: Kích hoạt Powerpoint, mở tệp trình chiếu GioiThieuMotSoLoaiHoa em đã tạo ở bài 9 và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Định dạng kiểu, màu, cỡ chữ để được bài trình chiếu tương tự như ở hình 7.

Lưu ý: khi cần thiết, em có thể thực hiện thay đổi kích thước, vị trí khung văn bản, hình ảnh trên trang chiếu cho phù hợp.

b. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các trang chiếu.

c. Thực hiện trình chiếu cho các bạn xem, nhờ bạn góp ý và chỉnh sửa để hoàn thiện bài trình chiếu.

 

Trả lời

– Kích hoạt Powerpoint, chọn File, chọn lệnh Open để mở tệp GioiThieuCacLoaiHoa đã tạo ở bài 9.

a. Chọn từng trang chiếu và thực hiện:

– Chọn phần văn bản cần định dạng.

– Trên dải lệnh Home, chọn kiểu chữ , cỡ chữ , màu chữ

b. Chọn hiệu ứng chuyển trang cho từng trang chiếu:

– Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

– Chọn thẻ Transition

– Chọn hiệu ứng cuyển trang.

c. Em chiếu cho các bạn và nhờ góp ý để hoàn thiện trang chiếu.

 

Vận dụng trang 53 SGK Tin học lớp 4: Thực hành trên máy tính các yêu cầu sau:

a. Em hãy tạo bài trình chiếu gồm 4 trang để giới thiệu về các con vật hay đồ vật mà em yêu thích.

b. Thực hiện định dạng văn bản, tạo hiệu ứng chuyển trang.

c. Trình bày và nhờ bạn góp ý để hoàn thiện bài trình chiếu: nhấn phím F5

d. Lưu tệp trình chiếu vào máy tính sao cho khi cần em có thể tìm lại dễ dàng.

Trả lời

a- Kích hoạt Powerpoint, chọn File, chọn New, chọn Blank presentation.

– Nhập nội dung cho trang tiêu đề:

– Trên dải lệnh Home, chọn New slide, nhập nội dung cho trang nội dung, chèn ảnh cho trang chiếu.

b. Định dạng văn bản, tạo hiệu ứng chuyển trang:

– Định dạng văn bản: Chọn văn bản cần định dạng, chọn kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ trên nhóm lệnh Font.

– Tạo hiệu ứng chuyển trang: chọn lệnh Transition, chọn hiệu ứng cho trang chiếu.

c. Em chiếu cho các bạn và nhờ góp ý để hoàn thiện trang chiếu: nhấn phím F5.

d. Lưu trang chiếu: Chọn lệnh File – Save, chọn thư mục và lưu trang trình chiếu.

 

 

 

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 

 

 

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo

 

 

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu – Tin Học 4 – Chân trời sáng tạo