Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 16 SGK Tin học lớp 4: Em hãy kể một vài thông tin mà em biết được từ internet?

Trả lời:

Internet giúp em:

– Tra cứu thông tin khi cần thiết.

– Học online

– Nghe nhạc, giải trí.

2. Xác định từ khóa tìm kiếm

 

Hoạt động trang 17 SGK Tin học lớp 4: Để tìm hiểu trên Internet về koala, em hãy thực hiện các bước dùng máy tìm kiếm với lần lượt từng từ khóa dưới đây:

– Cho em xem con koala

– Con koala

Dựa vào kết quả ở hai lần tìm kiếm đó, em rút ra nhận xét gì?

Trả lời:

Rút ra nhận xét:

– Phải chọn từ khóa đúng.

– Chọn từ khóa ngắn gọn, không thừa ý.

 

Tin học lớp 4 trang 17 Luyện tập

Luyện tập trang 17 SGK Tin học lớp 4: Em hãy sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin về từ khóa “Quốc ca Việt Nam”

Trả lời:

Bước 1: Khởi động trình duyệt Internet.

Bước 2: Truy cập vào trang web của máy tìm kiếm.

Bước 3: Nhập từ khóa “Quốc ca Việt Nam”.

 

Vận dụng trang 17 SGK Tin học lớp 4: Trong lịch sử Việt Nam, ông Trạng Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên khi còn rất nhỏ tuổi. Em hãy sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin trên internet để tìm hiểu về ông.

Trả lời:

Bước 1: Khởi động trình duyệt Intenet.

Bước 2: Truy cập vào trang web máy tìm kiếm.

Bước 3: Nhập từ khóa vào máy tìm kiếm với từ khóa “Trạng nguyên Nguyễn Hiền”.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

 

Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

 

Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet – Tin Học 4 – Cánh Diều