Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 36 Bài 1 Tin học lớp 7: Trong thực tế nhiều số liệu được trình bày ở dạng bảng để dễ dàng so sánh, sắp xếp, tính toán. Bảng điểm của lớp em là một ví dụ. Em hãy nêu thêm ví dụ khác

Trả lời:

Một số ví dụ khác: Bảng thống kê số tiền chi tiêu, bảng thống kê vật dụng, bảng thống kê kết quả học tập, bảng chỉ số BMI, …


 

Hoạt động trang 37 Tin học lớp 7:Cửa sổ làm việc của Excel có nhiều lệnh tương tự với word, cách thao tác và tác dụng cũng tương tự. Em hãy khám phá những lệnh tương tự nhau

Trả lời:

Các lệnh Excel có nhiều lệnh tương tự với word: Vùng nút lệnh có thẻ insert, thẻ home, thẻ file, … chức năng thực hiện tương tự như word.


 

Luyện tập 1 trang 37 Tin học lớp 7: Cửa sổ trình soạn thảo Word đang mở có trang văn bản chứa Bảng chỉ số BMI của một nhóm. Hãy mở thêm cửa số Excel và sao chép bảng này từ Word sang Excel.

Trả lời:

Ta copy toàn bộ bảng xong paste vào excel.

 

Hình 1: Bảng chỉ số BMI

Lưu ý: Nếu chọn toàn bộ bảng dữ liệu, không thừa không thiếu, một vùng hình chữ nhật 6×6 ô sẽ hiển thị các dữ liệu chữ và số tương tự như trong Word.


 

Luyện tập 2 trang 38 Tin học lớp 7: Tính tổng cân nặng và điền thêm vào ở dưới cùng của cột cần nặng.

Trả lời:

1) Trong cột Cân nặng, đánh dấu chọn khối ô số liệu từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng.

2) Nháy chuột vào lệnh Σ.

Kết quả mới xuất hiện trong ô dưới cùng cột Cân nặng là gì?

Trả lời:

Chọn khối ô cột Cân nặng và nháy chuột vào lệnh Σ chọn lệnh SUM để tính tổng. (Hình 1b)

 

Hình 2: Tính tổng cân nặng

Kết quả xuất hiện dưới cột Cân nặng là kết quả tổng của cột cân nặng.

 


 

Luyện tập 3 trang 38 Tin học lớp 7: Sửa lỗi nhập dữ liệu sai để biết Excel sẽ tự động tính lại.

Trả lời:

1) Nháy đúp chuột vào ô dữ liệu cần nặng của Lê Trung Dũng.

2) Sửa thành dữ liệu đúng là 46.5.

Kết quả tổng cân nặng mới là bao nhiêu? Có chính xác không?

Trả lời:

Thực hiện sửa dữ liệu cân nặng của bạn Lê Trung Dũng.

Kết quả tổng sẽ được cập nhật, kết quả rất chính xác.


 

Câu 2 trang 38 Tin học lớp 7: Hãy nêu ví dụ minh hoạ bảng tính điện tử tự động tính lại kết quả khi thay đổi số liệu nhập vào

Trả lời:

Khi dùng lệnh Σ để tính toán và ta thay đổi số liệu thì bảng tính điện tử tự động tính lại kết quả.

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

Bài 1: Làm quen với bảng tính điện tử – Tin Học 7 – Cánh Diều