Bài 1: Khái niệm thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 1: Khái niệm thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 1: Khái niệm thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Thuật toán trong cuộc sống hàng ngày

Nhiều việc ta làm hằng ngày, nếu mô tả đúng cách thành một quy trình từng bước đều có thể coi là thuật toán.

2. Bài toán và thuật toán

Bài toán: một vấn đề cần giải quyết được phát biểu chặt chẽ và nêu rõ ràng đầu vào là gì, đầu ra là gì.

Thuật toán: một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải một bài toán.

– Trong tin học, bài toán và thuật toán có liên quan chặt chẽ với nhau.

3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày

– Xác định nó như một bài toán: đầu vào có những gì, đầu ra cần đạt được là gì.

– Chia bài toán làm nhiều phần, mỗi phần là một bài toán con nhỏ hơn.

– Sắp xếp lại trình tự các việc phải làm cho hợp lí.


 

Hoạt động trang 80 Tin học lớp 6:

Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào?

2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước.

Lời giải:

 

 

1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán: Công thức tính diện tích hình thang

2. Các bước giải bài toán

Bước 1: Đáy lớn + Đáy nhỏ

Bước 2: Lấy tống của đáy lớn và đáy nhỏ nhân với chiều cao

Bước 3: Kết quả của phép tính ở bước 2 chia cho hai = diện tích hình thang


 

Luyện tập 1 trang 81 Tin học lớp 6:

Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên internet. Em hãy:

1) Phát biểu nhiệm vụ giao cho bạn Mai dưới dạng một bài toán và đặt tên cho bài toán đó.

2) Nêu một thuật toán cho bài toán em vừa phát biểu ở trên, đánh số cho các bước của thuật toán.

Lời giải:

1) Bài toán: Tìm ảnh của một chiếc đồng hồ thông minh trên Internet.

Tên bài toán: Tìm ảnh đồng hồ.

2) Một thuật toán cho bài toán:

Bước 1: Mở máy tìm kiếm.

Bước 2: Gõ từ khóa ” đồng hồ thông minh”.

Bước 3 : Nhấn enter và nhận kết quả hiển thị trên màn hình.


 

Luyện tập 2 trang 82 Tin học lớp 6: Theo kiểu mô tả một thuật toán, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học về nhà bạn Quân (nhà có mũi tên chỉ vào) sau khi quan sát hình trên

 

Lời giải:

Bước 1: Từ trường học đi thẳng đến ngã tư bên trên hiệu sách thì rẽ trái.

Bước 2: Đi thẳng và rẽ phải ở ngõ rẽ đầu tiên.

Bước 3: Tiếp tục đi thẳng và rẽ phải ở ngã ba.

Bước 4: Đi thằng một đoạn nữa rồi rẽ trái.


 

Vận dụng trang 82 Tin học lớp 6: Khi còn học ở cấp tiểu học, em đã từng tạo một chương trình trong môi trường lập trình trực quan (ví dụ Scratch) để thể hiện một nhân vật chuyển động. Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động có phải là một thuật toán không? Vì sao?

Lời giải:

Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động trong môi trường lập trình trực quan (ví dụ Scratch) là một thuật toán vì thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải một bài toán mà bài toán ở đây là làm cho nhân vật chuyển động.


 

Câu hỏi tự kiểm tra 1 trang 82 Tin học lớp 6:

Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi ” Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?”

1. Xác định nó như một bài toán.

2. Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần.

3. Sắp xếp lại các trình trự các việc phải làm cho hợp lý.

4. Cần làm cả ba việc trên.

Lời giải:

4. Cần làm cả ba việc trên.


 

Câu hỏi tự kiểm tra 2 trang 82 Tin học lớp 6:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán.

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

Lời giải:

Câu đúng là:

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

 

 

 

 

 

Giải bài tập Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

 

 

 

Bài 1: Khái niệm thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

Bài 1: Khái niệm thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều

 

Bài 1: Khái niệm thuật toán – Tin Học 6 – Cánh Diều