Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến, Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến, Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến, Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

Lý thuyết

1. Kinh tuyến và vĩ tuyến

* Đường kinh tuyến: Là những đường nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam trên quả địa cầu.

– Các kinh tuyến đều gặp nhau ở hai cực, có độ dài bằng nhau.

– Kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Grin-uýt (Anh), đánh số 00.

– Kinh tuyến gốc (00) và kinh tuyến đối diện (1800) chia Địa Cầu thành bán cầu Tây và bán cầu Đông.

* Đường vĩ tuyến: Là những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến.

– Các vĩ tuyến có độ dài nhỏ dần về 2 cực.

– Các vĩ tuyến đều song song với nhau.

– Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo, đánh số 00.

– Vĩ tuyến gốc chia Địa cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

 

2. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

– Kinh độ của một điểm: Là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

+ Kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc có kinh độ đông. Ví dụ: 300Đ.

+ Kinh tuyến bên trái kinh tuyến gốc có kinh độ tây. Ví dụ: 400T.

– Vĩ độ của một điểm: Là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc (đường xích đạo).

+ Vĩ tuyến ở phía bắc đường xích đạo có vĩ độ bắc. Ví dụ: 200B.

+ Vĩ tuyến ở phía nam đường xích đạo có vĩ độ nam. Ví dụ: 100N.

 – Tọa độ địa lí của một điểm: Là kinh độ và vĩ độ của địa điểm đó.


Câu hỏi trang 104 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 1.2, hãy xác định: các đường kinh tuyến, kinh tuyến gốc; các đường vĩ tuyến, vĩ tuyến gốc; bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

 

Hình 1.2: Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.

Lời giải:

– Kinh tuyến là các đường chạy dọc từ cực bắc đến cực nam.

– Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến 0 độ đi qua thủ đô Luân Đôn nước Anh.

– Vĩ tuyến là các đường tròn chạy ngang quanh trục Trái Đất.

– Vĩ tuyến gốc 0 độ là đường tròn lớn nhất, được gọi là xích đạo.

– Bán cầu Bắc là nửa cầu nằm phía trên ( nửa trên đường xích đạo).

– Bán cầu Nam là nửa cầu nằm phía dưới (nửa dưới đường xích đạo).


 

Câu hỏi trang 105 Địa Lí lớp 6: Hãy viết tọa độ địa lí của điểm B, C trong hình 1.3, và điểm H, K trong hình 1.4.

 

Lời giải:

Trong hình 1.3, tọa độ địa lí của:

– Điểm B (200B, 1100Đ)

– Điểm C (100N, 100T)

Trong hình 1.4, tọa độ địa lí của:

– Điểm H (600B, 400Đ)

– Điểm K (400B, 200Đ)


 

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 105 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:

– Vĩ tuyến nào là dài nhất. Vĩ tuyến nào là ngắn nhất.

– Độ dài của kinh tuyến gốc so với các kinh tuyến khác như thế nào.

 

Hình 1.2: Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.

Lời giải:

– Vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến gốc 0 độ (đường xích đạo). Vĩ tuyến ngắn nhất là hai vĩ tuyến gần với hai cực Bắc và cực Nam nhất.

– Kinh tuyến gốc có độ dài bằng với độ dài của các đường kinh tuyến khác.


 

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 105 Địa Lí lớp 6: Quan sát hình 1.3, hãy xác định và ghi lại tọa độ địa lí của các điểm D, E.

 

Lời giải:

Trong hình 1.3, tọa độ địa lí của:

– Điểm D (400B, 600Đ)

– Điểm E (200N, 300Đ).


 

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 105 Địa Lí lớp 6: Sử dụng quả Địa Cầu, hãy xác định tọa độ địa lí của thủ đô một nước và ghi lại tọa độ xác định được.

Lời giải:

– HS vận dụng thực hành.

– Ví dụ:

Thủ đô của Việt Nam có tọa độ: Hà Nội (200B, 1050Đ).

Thủ đô nước Anh có tọa độ: Luân Đôn (510B, 00).

 

 

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

Chương 5: Nước trên Trái Đất

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 

 

 

 

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến, Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến, Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều

 

 

Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến, Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ – Địa Lí 6 – Cánh Diều