Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 21 Bài 1 Tin học lớp 7: Em đã biết sử dụng những công cụ nào sau đây để trao đổi thông tin trên Internet?

1. Thư điện tử.

2. Chat.

3. Diễn đàn trực tuyến.

4. Mạng xã hội.

Trả lời:

Em thường dùng công cụ thư điện tử và mạng xã hội để trao đổi thông tin trên Internet là chủ yếu, ngoài ra em có dùng chat và diễn đàn trực tuyến nhưng rất ít.


 

Hoạt động trang 22 Tin học lớp 7: Em hãy quan sát giáo viên thực hiện một số thao tác trên mạng xã hội và cho biết mạng xã hội giúp giáo viên làm những việc gì?

Trả lời:

Mạng xã hội giúp giáo viên:

– Tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình.

– Thông báo về một số hoạt động, sự kiện.

– Bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung của bạn bè.

– Qua Mesenger, giáo viên có thể gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi trực tuyến.


 

Luyện tập trang 23 Tin học lớp 7: Trong các website dưới đây, website nào là mạng xã hội?

1. facebook . com

2. zalo . me

3. hoahoctro.tienphong . vn

4. thieunien . vn

Trả lời:

Kênh mạng xã hội: facebook . com và  zalo . me. Còn kênh hoahoctro.tienphong . vnthieunien . vn là kênh báo chí không phải là mạng xã hội nên không thể kết bạn và trò chuyện trực tuyến được.


 

Vận dụng trang 23 Tin học lớp 7: Theo em, mạng xã hội có điểm gì khác so với các website thông thường?

Trả lời:

Các website thông thường không thể kết bạn trò chuyện được với nhau, còn mạng xã hội có thể kết bạn, trò chuyện, bình luận và chia sẻ thông tin.


 

Câu hỏi trang 23 Tin học lớp 7: Trong các câu sau, những câu nào đúng?

1. Mạng xã hội là một ứng dụng web.

2. Người dùng không thể đưa thông tin lên mạng xã hội.

3. Số lượng người tham gia kết bạn trên mạng xã hội được giới hạn dưới 10 người.

4. Người dùng chỉ có thể chia sẻ bài viết dưới dạng văn bản cho bạn bè trên mạng xã hội.

Trả lời:

Câu trả lời đúng là: Mạng xã hội là một ứng dụng web.

Mạng xã hội: một ứng dụng web kết nối các thành viên có cùng đặc điểm cá nhân như sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp hay lĩnh vực quan tâm.

2. sai vì người dùng đưa được thông tin lên mạng xã hội.

3. sai vì các mạng xã hội không giới hạn số người kết bạn.

4. sai vì ngoài chia sẻ bài viết dưới dạng văn bản, chúng ta còn có thể chia sẻ dưới dạng video, hình ảnh, …

 

 

Giải bài tập Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

 

 

 

Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều

 

 

Bài 1: Giới thiệu mạng xã hội – Tin Học 7 – Cánh Diều