Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

Khởi động trang 52 SGK Tin học lớp 4: Ở lớp 3, em đã được luyện gõ bàn phím với phần mềm RapidTyping. Em luyện gõ hàng phím cơ sở thông qua bài học nào?

Ngoài các khóa học mà em đã luyện tập, em có biết những khóa học nào khác không?

Trả lời:

Luyện gõ hàng phím cơ sở thông qua bài học: Em tập gõ hàng phím cơ sở.

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm rapidtyping

 

Hoạt động trang 53 SGK Tin học lớp 4: Trong lúc luyện gõ, trên màn hình hiển thị thông báo các phím em đã gõ đúng hoặc gõ sai bằng màu gì?

Trả lời:

Phím gõ đúng hiện màu xanh

Phím gõ sai hiện màu đỏ

 

Luyện tập trang 53 SGK Tin học lớp 4: Em hãy chọn khóa học EN 2. Beginner để thực hành luyện tập gõ các phím trên các hàng phím em đã học.

Trả lời:

Lưu ý: gõ đúng, chính xác.

Bàn tay trái:

– Ngón út: Luôn đặt tại phím A và gõ các phím Z, Q, 1, `, Tab, Capslock, Shift, Ctrl.

– Ngón áp út: Luôn đặt tại phím S và gõ các phím W, X, ALT, 2.

– Ngón giữa: Luôn đặt tại phím D và gõ các phím E, C, 3.

– Ngón trỏ: Luôn đặt tại phím F và gõ các phím G, V, B, R, T, 4, 5.

– Ngón cái: Gõ Space.

Bàn tay phải:

– Ngón út: Luôn đặt tại phím ; và gõ các phím P, 0, BackSpace, Enter, Shift, Ctrl…

– Ngón áp út: Luôn đặt tại phím L và gõ các phím O, > , 9.

– Ngón giữa: Luôn đặt tại phím K và gõ các phím I, <, alt,=”” ctrl,=””>.

– Ngón trỏ: Luôn đặt tại phím J và gõ các phím J, H, M, N, U, Y, 6, 7.

– Ngón cái: Gõ Space.

 

Vận dụng trang 53 SGK Tin học lớp 4: Bạn của em mới bắt đầu sử dụng phần mềm RapidTyping để luyện tập gõ chữ hoa bằng phím Shift, em hãy chọn cho bạn khóa học và bài học phù hợp.

Trả lời:

Khi bạn em mới sử dụng phần mềm RapidTyping để luyện tập gõ chữ hoa bằng phím Shift, em sẽ chọn cho bạn em khóa học Beginner và chọn bài học là Shift keys, và tập gõ lần lượt các lesson.

 

Chủ đề A: Máy tính và em

A1: Phần cứng và phần mềm

A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm

 

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím – Tin Học 4 – Cánh Diều

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím – Tin Học 4 – Cánh Diều

 

 

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím – Tin Học 4 – Cánh Diều